Placeholder___1200x1200___007

A Budapesti Honismereti Társaság Közgyűlése

Honismereti Szövetség
18/05/2017
Budapest, Pest
Szövetség, Tagszervezetek
A városmajori Barabás Villa konferenciatermében tartotta meg Társaságunk május 18-án közgyűlését. A napirend előtt Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetője a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményről tartott vetített képekkel kísért előadást.

A gyűjtemény 1973-ban történt alapításától a jelenlegi Beethoven utcai székhelyéig, ahol jelenleg is időszaki kiállítása és helytörténeti kutatóhely várja az érdeklődőket. A Hegyvidék önkormányzatának támogatásával a gyűjtemény idén ősztől már az 1870-ben épített zugligeti lóvasúti végállomás felújított épületében fog a jelenleginél is jobb körülmények között működni.

Ezt követően Breinich Gábor, a Társaság elnöke adta át Debreczeni-Droppán Bélának, Rojkó Annamáriának és Szombathy Jánosnénak a Budapesti Honismereti Társaságban végzett 10 éves munkájukról megemlékező társasági emlékérmet.

A Társaság 2016. évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzése során tapasztaltakról Fericsán Kálmánné, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke számolt be: A Társaság 2016-ban visszakapta közhasznú besorolását, tevékenységét azonban 70 eFt veszteséggel zárta, amelynek fedezetét a 2015. évi áthozatalból oldották meg. Jelentési kötelezettségeinek az előírt határidőkön belül eleget tett: pályázati elszámolások, NAV bevallások, statisztikák. Az íratok nyilvántartása, tárolása, kezelése megbízható volt. Összességében megállapította, hogy a Társaság az Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelően működött, feladatait színvonalasan látta el az elmúlt évben.

A 2016. évi tevékenységükről az egyesületi éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, valamint a 2017. évi munka és költségvetési tervet Gábriel Tibor titkár írásban terjesztette elő. Előterjesztéseit szóban is összefoglalta és az egyesület 2016. évi tevékenységét bemutató képek vetítésével illusztrálta. Hozzászólásában Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke bejelentette, hogy a szövetség korábbi példa nélküli módon idén tagszervezetei tevékenységét – így a Társaságot, mint fővárosi tagszervezetét is – anyagi támogatásban tudja majd részesíteni.

Az Egyebek napirendi ponton belül többek között foglalkoztak a júliusi, XLV. Országos Honismereti Akadémián a főváros képviseletének előkészítésével (Sárospatak, 2017. július 2–7.), mely a reformációnak a magyar művelődésre kifejtett hatásába ad majd betekintést.