abranyi.kornel

Ábrányi Kornél

Hedrich László
15/10/2022
Évfordulók

1822. október 15-én született Szentgyörgyábrány településen Ábrányi Kornél. Huszonéves korában megismerkedett a verbunkos zenével, majd 1834-ben megismerkedett Erkel Ferenccel. Az ő hatására választotta a zenei pályát. Magyar ábránd címmel megjelent első műve 1841-ben. Ezután külföldre utazott, hogy ott tanuljon. Ekkor ismerkedett meg Liszt Ferenccel, Chopintől is vett zeneórákat. Első pesti koncertje ezután 1847-ben volt. Az 1860-ban megalapította az első magyar zenei szakfolyóiratot, a Zenészeti Lapokat, majd a Zenészeti Egyletet. Segédkezett a Zeneakadémia felállításán, majd tanára is lett. Feldolgozta faitalkori barátai és mentorai (Erkel Ferenc, Liszt Ferenc) életét és munkásságát.

Dr. Nyakas László: Boka Károly, az alföldi cigánykirály, Honismeret, 15. évf. 2. szám, TERMÉS, 1987. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1987/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=133&layout=s

Boldizsár Zeyk Imre: Újjáalakult a Tordai Dalárda, Honismeret, 20. évf. 2. szám, KRÓNIKA, 1992. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1992/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=245&layout=s

Pálkovács István: II. Rákóczi Ferenc hamvainak útja a Bánságban 1906-ban, Honismeret, 31. évf. 6. szám, TERMÉS, 2003. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2003/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=776&layout=s

Balogh Mihály: Bors Károly, a kunszentmiklósi sajtó megteremtője, Honismeret, 33. évf. 2. szám, HAGYOMÁNY, 2005. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2005/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=161&layout=s

Honismeret, 2010 (38. évfolyam)2010 / 6. szám https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2010/?pg=580&layout=s

Várnai Ferenc: Az Erkel-családról. II. Erkel Ferenc családja és munkássága 1839 és 1850 között, Honismeret, 39. évf. 1. szám, ÉVFORDULÓK, 2011. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2011/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=27&layout=s

Várnai Ferenc: Az Erkel családról. III. Erkel Ferenc élete és munkássága 1850-től haláláig, Honismeret, 39. évf. 2. szám, ÉVFORDULÓK, 2011. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2011/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=88&layout=s

Vizeli Balázs: “Szerezz jó barátokat…!” : Tök zenei hagyományai, Honismeret, 44. évf. 5. szám, HAGYOMÁNY, 2016. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2016/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=517&layout=s

Zatykó Margit: A dualizmus kori budapesti német dalárdák magyarosodása: Spontán asszimiláció vagy kulturális illeszkedés mint a többségi nemzet elfogadásának igénye Honismeret, 48. évf. 5. szám, TERMÉS, 2020. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2020/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=585&layout=s

Sávoly Tamás: A Nemzeti Lovardától a Magyar Rádió irodaépületéig, Honismeret, 49. évf. 5. szám, TERMÉS, 2021. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2021/?query=TEXT%3D(%C3%81br%C3%A1nyi%20Korn%C3%A9l)&pg=677&layout=s