beöthy2-094

Aranyosrákosi Székely Sándor

Hedrich László
13/09/2022
Évfordulók

Aranyosrákosi Székely Sándor 225 évvel ezelőtt született 1797. szeptember 13-án. Unitárius családból származott, hegedülni és énekelni apja tanította. A székelykeresztúri középtanodában tanult, majd a kolozsvári főgimnáziumban, ahol kapcsolatai révén az Erdélyi Magyar Museum .c folyóirat munkatársa lett. Bécsben teológiát tanult, majd visszatért Kolozsvárra és megkezdte egyházi pályáját. Vallási és történeti művei mellett verseket is írt. Életéről, munkásságáról, műveiről az alábbi linkekre kattintva olvashatnak.

Sebestyén Kálmán: Kőváry László, Erdély neves magyar történésze, Honismeret, 35. évf. 5. szám, ÉVFORDULÓK, 2007. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2007/?query=TEXT%3D(%22Sz%C3%A9kely%20S%C3%A1ndor%22)&pg=484&layout=s

Sebestyén Kálmán: Pákei Lajos és a kolozsvári Unitárius Kollégium, Honismeret, 31. évf. 4. szám, ÉVFORDULÓK, 2003. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2003/?query=TEXT%3D(%22Sz%C3%A9kely%20S%C3%A1ndor%22)&pg=409&layout=s

Aranyosrákosi Székely Sándor: A székelyek Erdélyben In: Heinrich Gusztáv (szerk.): Régi magyar könyvtár, Franklin-Társulat, Budapest, 1897. https://mek.oszk.hu/15000/15017/

Székely Károly: Székely Sándor írói munkássága és a kor irodalmisága. In: Keresztény Magvető 119. évf. (2013.) 1. sz.http://www.epa.hu/02100/02190/00536/pdf/EPA02190_KM_2013_1_027-048.pdf

Pintér Jenő: A magyar irodalomtörténete: tudományos rendszerezés 5. kötet A magyar irodalom a XIX. század első harmadában, Budapest, 1932. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/5-a-magyar-irodalom-a-xix-szazad-elso-harmadaban-15FC/a-kolteszet-1A5F/aranyosrakosi-szekely-sandor-1AB1/

Aranyosrákosi Székely Sándor: Az unitária vallás története Erdélyben. Kolozsvár, 1839. https://mek.oszk.hu/05800/05835/

Aranyosrákosi Székely Sándor: Világtörténetek, tanulók és olvasók számára útmutatóul, Dittmár szerint. Kolozsvár, 1844, 2 kötet. http://mek.oszk.hu/18700/18734/pdf/18734_2.pdf

Aranyosrákosi Székely Sándor: Erdélyország történetei. Kolozsvár, 1845.  http://mek.oszk.hu/07700/07753/