revayptere

Báró Révay Péter

Hedrich László
25/06/2022
Évfordulók

400 évvel ezelőtt 1622 június 25-én hunyt el Báró Révay Péter koronaőr. Tisztségének feladata volt a Szent Korona őrzése, melyre II. Mátyás azután nevezte ki Pálffy István mellett Révay Pétert, hogy Pozsony vára lett őrzésnek helye. Két könyvet írt a koronáról, melyeket a tudományosság szellemében írt. 1620-ban egy országtörténetről szóló munkába kezdett, mely 1659-ben jelent meg nyomtatásban. 2021-ben pedig magyar fordításban, két kötetben jelent meg ez a 17. századi mű.
Az alábbi oldalakon többet is megtudhatnak róla
.

Tolnay Gábor: Külföldön tanuló magyarországi diákok, Honismeret, 32. évf. 2. szám, 2004. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2004/?query=%22R%C3%A9vay%20P%C3%A9ter%22&pg=135&layout=s

Szűcs Ernő: Bónis György: Révay Péter, Honismeret, 11. évf. 1. szám, 1983. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1983/?pg=66&layout=s

Vörösmarty Géza: A két vár foglya, Honismeret, 12. évf. 3. szám, 1984. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1984/?query=%22R%C3%A9vay%20P%C3%A9ter%22&pg=199&layout=s

400 év után megjelent magyar fordításban Révay Péter koronaőr nagy országtörténete https://tti.abtk.hu/kutatasok/lendulet/szent-korona/4521-400-ev-utan-megjelent-magyar-forditasban-revay-peter-koronaor-nagy-orszagtortenete

Tóth, Gergely (2019) Szétváló múltértelmezések. Evangélikus, református és unitárius alternatívák Szent István és a Szent Korona katolikus történeti hagyományára. In: Ige-Idők – A reformáció 500 éve. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, pp. 448-457. http://real.mtak.hu/106119/1/Ige-Vol1-35-TothGergelyIstvan-WEB-FINAL.pdf

Kenyeres Ágnes (főszerk.) Magyar életrajzi lexikon I-IV., Budapest, Akadémiai. 1967-1994. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/r-775E4/revay-peter-baro-77791/

Szilágyi Sándor: Révay Péter és a szent korona (1619-1622). Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest, 1875. http://mek.oszk.hu/07000/07039/07039.pdf