Déryné Széppataki Róza

Déryné Szépppataki Róza

Hedrich László
29/09/2022
Évfordulók

1793. december 24-én született Déryné Széppataki Róza, az első magyar operaénekesnő, aki először templomi körmenetekben énekelt, majd első színpadi tevékenységének legfontosabb állomása Miskolc volt, ahová 1815-ben érkezett. A pesti színtársulat előadásában a Tündérkastély Magyarországban című darabot adta elő Miskolcon. Életében még egy város, Kolozsvár játszott nagy szerepet. Mint Miskolcon, ott is hamar összehangolódtak a közönséggel. 1847-ben búcsúzott a színpadtól, de 1869-ben még utoljára szerepelt egy előadásban. 1872 szeptember 29-én Miskolcon hunyt el. Az alábbi linkeken a Honismeret folyóirat számában hozzá kapcsolódód cikkeket találhatják

Szentgyörgyvölgyi Gábor: Déryné és Bacsó Bálint, Honismeret, 14. évf. 2. szám, TERMÉS, 1986. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1986/?query=TEXT%3D(D%C3%A9ryn%C3%A9%20Sz%C3%A9ppataki%20R%C3%B3za)&pg=110&layout=s

Demeter V. János-Lőwy Dávid: Kolozsvár felülnézetben, Honismeret, 17. évf. 6. szám, TERMÉS, 1989. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1989/?query=TEXT%3D(D%C3%A9ryn%C3%A9%20Sz%C3%A9ppataki%20R%C3%B3za)&pg=519&layout=s

Pásztor Emil: Karacs Teréz a szülői házban, Honismeret, 24. évf. 5. szám, A MAGYAR ISKOLA EZER ÉVE, 1996. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1996/?pg=498&layout=s

Márfi Attila: Déryné vendégjátéka Pécsett, Honismeret, 25. évf. 5. szám, TERMÉS, 1997. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1997/?query=TEXT%3D(D%C3%A9ryn%C3%A9%20Sz%C3%A9ppataki%20R%C3%B3za)&pg=501&layout=s

Hideg Zoltán: Mely könyvek és miként szerettették meg szülőföldem, lakóhelyem történelmét, táji-természeti világát?, Honismeret, 30. évf. 2. szám, AZ OLVASÁS ÉVE, 2002. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2002/?query=TEXT%3D(D%C3%A9ryn%C3%A9%20Sz%C3%A9ppataki%20R%C3%B3za)&pg=150&layout=s

Almási István: Erkel Ferenc évforduló Erkel és Kolozsvár, Honismeret, 38. évf. 6. szám, ÉVFODULÓK, 2010. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2010/?query=TEXT%3D(D%C3%A9ryn%C3%A9%20Sz%C3%A9ppataki%20R%C3%B3za)&pg=600&layout=s

Déryné Széppataki Róza In: Kenyeres Ágnes (főszerk.) Magyar életrajzi lexikon I-IV., Budapest, Akadémiai. 1967-1994 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/d-750BB/deryne-dery-istvanne-szeppataki-roza-schenbach-751B8/