gyorffy_lajos

Győrffy Lajos

Hedrich László
25/07/2022
Évfordulók

125 évvel ezelőtt július 15-én született Györffy Lajos tanár és helytörténész. Túrkeve történetével foglalkozott, emellett a túrkevei Finta Múzeum igazgatója is volt. Az alábbi oldalakon többet is megtudhatnak róla, műveiről.

Honismeret, 10. évf. 1982. Honismereti bibliográfia: Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum fennállásának harmincadik évfordulójára Szerk: Dankó Imre. Kiadja a Finta Múzeum, 1981.328 old. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1982/?query=TEXT%3D(%22Gy%C3%B6rffy%20Lajos%22)&pg=439&layout=s

Honismeret, 15. évf. 3. szám ,1987. HAGYOMÁNY Hagymásy Sándor: A redemptoi és az utcanevek Túrkevén https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1987/?query=TEXT%3D(%22Gy%C3%B6rffy%20Lajos%22)&pg=188&layout=s

Honismeret, 8. évf. 5. szám, 1980. III. ORSZÁGOS HONISMERETI KONFERENCIA Cseppentő Miklós: A Honismereti mozgalom Szolnok https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1980/?query=SZO%3D(%22Gy%C3%B6rffy%20Lajos%22)&pg=375&layout=s

Kenyeres Ágnes (főszerk.) Magyar életrajzi lexikon I-IV., Budapest, Akadémiai. 1967-1994. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/g-gy-757D7/gyorffy-lajos-75AFB/

Györffy Lajos: Adatok az Alföld törökkori településtörténetéhez. Szolnok, 1956

Györffy Lajos: A Túrkevei Finta Múzeum története 1961-1971 (Túrkeve, 1971)