karsaielek

Karsai Elek

Hedrich László
14/07/2022
Évfordulók

100 évvel ezelőtt született Karsai Elek, történész, levéltáros, aki filozófiát, szociológiát, pszichológiát is tanult. 1950-től a Magyar Országos Levéltár levéltárosa, majd főlevéltárosa lett. Fő kutatási területe, Magyarország a két világháború között, és a második világháború időszaka. Az alábbi oldalakon többet is olvashatnak róla.

Honismeret, 15. évf. 6. szám, 1987. Honismereti Bibliográfia: A magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 6. kötet. Talpraállás és megújhodás, 1944—1945. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Karsai Elek. Kiadja az MSZMP KB Párttörténeti Intézete, Bp. 1986. 612 old. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1987/?query=Karsai%20Elek&pg=525&layout=s

Honismeret, 14. évf. 6. szám, 1986. Honismereti Bibliográfia: https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1986/?pg=483&layout=s

Somogy megye múltjából – Levéltári évkönyv 16. (Kaposvár, 1985)Karsai Elek: Magyarország bombázása a második világháborúban https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1986/?pg=483&layout=s https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_16/?pg=508&layout=s&query=Karsai%20Elek

Dr. Karsai Elek: A gyűjtőmunka és a krónikaírás segítése az ipari és mezőgazdasági üzemekben, vállalatoknál, intézményeknél, Honismeret, 6. évf. 3 szám, 1978. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1978/?pg=183&layout=s

Kenyeres Ágnes (főszerk.) Magyar életrajzi lexikon I-IV., Budapest, Akadémiai. 1967-1994. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/k-760F2/karsai-elek-76237/