posner-karoly-lajos-gelleri-mor-a-magyar-ipar1887-7ae9d0-200

Posner Károly Lájos

Hedrich László
04/10/2022
Évfordulók

1822. október 4-én született Posner Károly Lajos, aki könyvészeti műhely- és nyomdatulajdonos volt, amellett, hogy ő volt a grafikai és papírfeldolgozó ipar magyarországi úttörője. 1884-ben Trefort Ágoston kérésére a térképészet műiparágat is meghonosította. Számos kitüntetést kapott, a Műintézetét fiának adta tovább, a Pallas Nagy Lexikonának műmellékletei nagy része itt készült.

Kisari Balla György: Százéves Kogutowicz Manó első térképe, Honismeret, 13. évf. 6. szám, ÉVFORDULÓK, 1985. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1985/?query=TEXT%3D(Posner%20K%C3%A1roly%20Lajos)&pg=371&layout=s

Dukrét Géza: A bihari turizmus története, Honismeret, 35. évf. 3. szám, TERMÉS, 2007. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2007/?query=TEXT%3D(Posner%20K%C3%A1roly%20Lajos)&pg=291&layout=s

Siska József: Millenniumi képeslapok, Honismeret, 24. évf. 4. szám, 1100 ESZTENDŐ, 1996. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_1996/?query=TEXT%3D(Posner%20K%C3%A1roly%20Lajos)&pg=385&layout=s

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/p-9E91B/posner-karoly-lajos-A267D/