schneller_istvan

Schneller István

Hedrich László
03/08/2022
Évfordulók

175 évvel ezelőtt 1847 augusztus 3-án Kőszegen született Schneller István, aki a személyiségpedagógia magyar képviselője volt. Foglalkozott Pestalozzi munkásságával, felállított egy önálló neveléselméleti rendszert, melynek középpontjában az egyén öntudatos személyiséggé fejlesztése állt. Fő műve a Pedagógiai dolgozatok c. munkája, melynek első két kötete online is megtalálható. Az alábbi linkeken, hozzákapcsolódó oldalakon még többet megtudhatnak életéről, munkásságáról, műveiről.

Pukánszky Béla: Százötven esztendeje született Schneller István a személyiségpedagógia magyar képviselője In: Keresztyén Igazság 1997. évi õszi szám. http://www.pukanszky.hu/schn.htm

M. Pázmány Katalon: Száműzöttek. A kolozsvári és a pozsonyi egyetem sorsa Trianon után, Honismeret, 38. évf. 4. szám, SORSKÉRDÉSEINK, 2010. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2010/?query=%22Schneller%20Istv%C3%A1n%22&pg=381&layout=s

Marjanucz László: Egyetemi sorsfordulók Szeged életében, Honismeret, 44. évf. 3. szám, ISKOLA ÉS HONISMERET, 2016. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2016/?query=%22Schneller%20Istv%C3%A1n%22&pg=241&layout=s

Bálint Sándor: Néprajz és középiskola, Honismeret, 28. évf. 6. szám, ISKOLA ÉS HONISMERET, 2000. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2000/?pg=684&layout=s&query=Schneller%20Istv%C3%A1n

Schneller István In.: Kenyeres Ágnes (főszerk.) Magyar életrajzi lexikon I-IV., Budapest, Akadémiai. 1967-1994.  https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/s-778D5/schneller-istvan-77A0E/

Pukánszky Béla: Schneller István morálpedagógiai rendszere, Iskolakultúra, 9. évf. 12. szám, TANULMÁNY, 1999.http://real.mtak.hu/61484/1/EPA00011_iskolakultura_1999_12_040-051.pdf

Közlemények a Szegedi Ferencz József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéből. 18. sz. SCHNELLER ISTVÁN PÁLYÁJA ÉS PEDAGÓGIA I MUNKÁSSÁGA IRTA : DÉR MIKLÓS SZEGED 1937. http://acta.bibl.u-szeged.hu/50199/1/kolozs_ped_018.pdf

Schneller István dr: Megemlékezés Beyer Jánosról In: Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 3. évfolyam, 1904-1905 (Pozsony) https://library.hungaricana.hu/hu/view/TheologiaiSzaklap_1904_1905/?pg=2&layout=s

Pedagógiai dolgozatok (I – III., Bp., 1900-1910).

            I. Kötet: http://mtda.hu/books/schneller_istvan_pedagogia_dolgozatok_1.pdf (1900)

            II. Kötet: http://mtda.hu/books/schneller_istvan_pedagogia_dolgozatok_2.pdf (1904)