Placeholder____FG

Támogassa a Balassagyarmati évkönyv megjelenését

Honismereti Szövetség
24/06/2023
Nógrád
Tagszervezetek

Szakmai műhelyünkben folyik a Balassagyarmati Honismereti Híradó újabb, 2022-es kötetének szerkesztése.
Tervezett évkönyvünkben közreadjuk a Madách-ünnepség köszöntőit és a díjazottak laudációit, Múltidéző rovatunkban pedig a Balassagyarmat lakosságát számba vevő írást. A Visszapillantó c. fejezetben közöljük a Pannonia Motorkerékpár Múzeum, illetve a gyógyszerész Cservenyák család történetét. Új sorozatot kezdve időrendben közöljük a Magyar Távirati Iroda Balassagyarmatra vonatkozó híreit. A Házigazdánk fejezetben Medvácz Lajos volt polgármester emlékezik vissza családjára és életére. Megjelentetjük Csach Gábor polgármester tavalyi évről szóló beszámolóját. A Műhely c. fejezetben közreadjuk a városi könyvtárban elhangzott Balassagyarmat szabadon c. beszélgetés szövegét.
Rögzítettük az új emléktáblák avatásakor elhangzottakat, könyvmegjelenésekről, kitüntetettekről és elhunytakról adunk hírt, és időrendes táblázatban közöljük 2022 balassagyarmati rendezvényeit.
Az évkönyv kiadását összefogással tudjuk megvalósítani. A szellemi közreműködők lemondanak a tiszteletdíjról, a nyomdaköltség előteremtésére pályáztunk az Önkormányzat Kulturális Bizottságához, de feltétlenül számítunk az Ön támogatására is!
Ha jelen kíván lenni a mecénások névsorában, szponzorálja évkönyvünket a megszokott módon! (Személyesen a Helytörténeti Gyűjteményben – Rákóczi u. 107. – vagy átutalással a K&H Bank Zrt. 10402771-49505457-54541017 Horváth Endre Kiadványi Alapítvány számlájára. Kérjük, átutalásán a „Közlemény” rovatban tüntesse fel az adományozó nevét (erre a támogatók névsorának összeállításánál van szükségünk). Támogatásáról mindenképpen értesítsen (ezen az e-mail címen, vagy a 300-663-as telefonszámon) június 30-ig, hogy neve bekerülhessen évkönyvünkbe!
A kötet bemutatóját 2022. szeptember elejére tervezzük a Helytörténeti Gyűjteményben.
Tisztelettel Vas Ágnes, az alapítvány képviselője és Ács Zsuzsanna, a kötet szerkesztője