342018826_259386283209513_2158611374124648700_n

Vas Vármegyei Honismereti Nap és könyvbemutató

Honismereti Szövetség – Vas Megyei Honismereti Egyesület
13/05/2023
Vas
Események
2023 május 13-án a Vas Vármegyei Honismereti Napon mutatják be Bors Géza: Jánosházi évszázadok című kötetét.

Az ünnepségen Bors Géza köszöntötte a vendégeket, majd Kiss András, Jánosháza polgármestere üdvözölte a jelenlévőket és méltatta a frissen megjelent kötetet.

A helyismereti megértést honismeretivé terjesszük ki, hogy megértsük mikor és milyen környezetbe születtünk be – emelte ki köszöntőjében V. Németh Zsolt államtitkár. Olyan korban élünk – tette hozzá, amikor a népek tradíciója, a múlthoz való viszonya meghatározza a jövőképet. Szerencsésnek nevezte azokat, akik meg tudják látni egy településen a genius locit, a hely szellemét. Majd hangsúlyozta, hogy ezt segíti a most bemutatásra kerülő könyv is. Kiemelte a hagyomány mintaadó szerepét, és a jövőépítésben kulcsfontosságúnak nevezte, hogy közben a múltról sem feledkezzünk meg.

Zsámboki Árpád, a Vas Megyei Honismereti Egyesület elnöke az országjáró Petőfit mutatta be a résztvevőknek. Előadásában kiemelte, hogy rövid emlékezésének célja, hogy bemutassa a 200 éve született költő kapcsolatait a honismerettel, Vas vármegyével. Petőfi úti tudósításai fontos adalékok a magyar irodalomtörténetnek. Vas megyében is járt, 1839-ben 3 hónapot töltött Osttfyasszonyfán Orlai Petrich Sománál, a hagyomány szerint itt fürdött a Rábában Petőfi és áll még a ház, a malomkő, ahol írta verseit. Eljutott Csöngére is, ahol a legenda szerint a templom padjába karcolta az utókor számára szóló latin nyelvű üzenetet és a hagyomány Petőfi helyi szerelmeit is számon tartja. Előadása végén Zsámboki Árpád kiemelte a honismeret mindennapi önkéntesei feladatának a fontosságát.

Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke a lokálpatriotizmus és a honismeret kapcsolatáról beszélt. Előadásában kiemelte, hogy az ember egyik legalapvetőbb ismérve, hogy helyi közösséghez tartozik, így tudja magát értelmezni és ezáltal képes érzelmileg is teljesebben megélni az életet. Majd hangsúlyozta, hogy amikor hazaszeretettről beszélünk nagy dologra gondolunk, noha a cselekvés egyéni, kis közösségi szinten kell, hogy kezdődjön, saját városunkban lakókörnyezetünkben. Előadásában kiemelte, hogy az önazonosság, a mikrokörnyezethez való emocionális kötődés kiindulópontja lehet a hazaszeretet és a hazafiság létrejöttének. A hazához való kötődést pedig elsősorban a szűkebb pátriában tudjuk megélni. Előadásában kiemelte az oktatás e téren betöltött döntő szerepét, ugyanis átélhetőbbé, érthetővé válik a történelem már gyermekkorban, ha bemutatjuk a helyi értékeket és eseményeket. Ezt már az 1777-ben megjelenő Ratio Educationis is felismerte és szabályozta, hiszen a rendelet szólt arról is, hogy az egyes települések nevezetességeit és a megye földrajzát tanítsák az iskolákban. A mai oktatás számára is fontos célként jelölte meg, az értéktármozgalommal karöltve, hogy erősítse a helyi, települési és megyei (vármegyei) identitást.

A nyitóelőadásokat követően az ünnepi Honismereti Nap előadásokkal folytatódik, majd helytörténeti sétával zárul.