Villányi_Szaniszló

Villányi Szaniszló Béla

Hedrich László
09/09/2022
Évfordulók

175 évvel ezelőtt 1847 szeptember 9-én született Villányi Szaniszló Béla, aki Székesfehérváron és Pannonhalmán tanult. 1863-ban lépett be a bencés rendbe, majd két évvel később a győri bencés gimnáziumban történelmet tanított. A Magyar Pedagógiai Társlatnak, a Magyar Történelmi Társulatnak is tagja volt. Főbb művei Győr városról és Esztergom megyéről íródtak. Az alábbi linkekre kattintva megtalálhatóak a főbb művei és néhány a Honismeretben megjelent cikket is olvashatnak.

Néma Sándor: A győri vármegyeháza története, Honismeret, 34. évf. 4. szám, TERMÉS, 2006. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2006/?query=%22Vill%C3%A1nyi%20Szaniszl%C3%B3%22&pg=436&layout=s

Beke Margit: Esztergom, a Magyar Sion. A királyi és egyházi székhely, Honismeret, 32. évf. 3. szám, TERMÉS, 2004. https://adt.arcanum.com/hu/view/Honismeret_2004/?query=%22Vill%C3%A1nyi%20Szaniszl%C3%B3%22&pg=321&layout=s

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/v-B293E/villanyi-bela-szaniszlo-B47D1/

Főbb művei: 

Villányi Szaniszló: Győrmegye és város anyagi miveltségtörténete kiváló tekintettel a szorgalmi néposztály társadalmi helyzetére (1881) https://adt.arcanum.com/hu/view/CsaladHely_MonografiaMegye_GyormegyeEsVarosAnyagiMiveltsegtortenete/?pg=0&layout=s

Villányi Szaniszló: Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században (Győr, 1882) https://adt.arcanum.com/hu/view/CsaladHely_MonografiaVaros_GyorVarEsVarosHelyrajza/?pg=0&layout=s

Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye multjából https://library.hungaricana.hu/en/view/EsztergomKonyvek_091/?pg=0&layout=s

Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom-megye és város multjából (1684-1714) https://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_092/?pg=0&layout=s