Kanyar József

Történész, levéltáros
Star___FG

Az 1990-ben újjászerveződő Honismereti Szövetség első elnöke 1916-ban született a Somogy megyei Kaposújlakon. Fiatalon elkötelezte magát a honismereti mozgalommal, amikor 1943-ban részt vett Balatonszárszón a Soli Deo Gloria szervezte ifjúsági táborban. Ez az elkötelezettség vezette aztán a Nemzeti Parasztpárt soraiba, lett Németh László, Illyés Gyula munkatársa, s innen eredeztethető, hogy később, már levéltár-igazgatóként nemcsak szakterületének tekintette a történelmet, de a magyar nép sorskérdéseit is kutatta az elmúlt századokban. Tanulmányai, tanulmánykötetei elsősorban szűkebb szülőföldje, Somogy és a Dél-Dunántúl agrártörténetével és művelődéstörténetével foglalkoznak, különösen nagy figyelmet szentelt az iskolaügy hagyományainak. Tudományos munkája mellett nagy súlyt helyezett a történelmi ismeretek közkinccsé tételére, elsősorban a diákokhoz való eljuttatását tartotta fontosnak. Talán ez a törekvés, a történelem minél többekbe való beoltásának vágya vitte őt a honismereti mozgalomba, annak is az élére. A Szövetség elnökeként is fáradhatatlanul szolgálta Szárszó és a népi-nemzeti gondolat eszméjét.