Céljaink

A honismereti mozgalom alapszabálya értelmében hagyományápolást, hagyományépítést végez, arra törekszik, hogy nemzedékről nemzedékre átörökítse mindazt, amit a hagyományban, az apáról fiúra szálló szellemi örökségben értéknek tekintünk. A mozgalom vállalja a nemzeti tudat és a hagyományok ápolását, kulturális, természeti és települési értékek megőrzését, gazdagítását. Kezdeményezi és támogatja az etnikai csoportok, nemzeti kisebbségek sajátosságainak fennmaradását.

Fő feladatának tekinti a helytörténeti, néprajzi, szociográfiai tárgy- és adatgyűjtő szakkörök, helytörténészek, valamint műemléki, múzeumi, természet- és várbaráti, továbbá társadalmi és művészeti hagyományokat fenntartó közösségek munkájának összehangolását. Emellett feladata honismereti pályázatok kiírása, táj- és országjáró túrák szervezése, emlékhelyek és temetők gondozása, évfordulós naptár készítése, a honismereti képzés, továbbképzés tökéletesítése, honismereti akadémiák, táborok, tanácskozások szervezése, valamint honismereti kiadványok, folyóiratok szerkesztése és megjelentetése, az ifjúság honismeret iránti érdeklősének felkeltése.