Dualizmus vetélkedő, jelentkezés nov. 10-ig!

Jelentkezés 2017. november 10-ig!
Kutatásra és forrásfeldolgozásra épülő, izgalmas vetélkedőre hívjuk a 14-18 éves korosztályt a dualizmus témakörében. Három fős csapatok jelentkezését várjuk. A felhívás és a jelentkezési lap az oldal alján letölthető.

Felhívás A kiegyezés és a dualizmus kora című Kárpát-medencei középiskolai művelődéstörténeti vetélkedőre

A Honismereti Szövetség vetélkedőre hívja a Kárpát-medencei középiskolák 14-18 éves diákjait. A középiskolákból háromfős csapatok jelentkezését várjuk. Nincs korcsoportonkénti kategória. Egy iskola maximum három csapatot indíthat.
 
Jelentkezési határidő: 2017. november 10-ig a kitöltött jelentkezési lap megküldésével a honismeret1867@gmail.com e-mail címre.
Nevezési-részvételi díj nincs.
 
A verseny ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az eredményes felkészüléshez ajánlott, de nem feltétlenül szükséges a tankönyvi ismeretanyag. A versenybizottság interneten is elérhető anyagokat ad meg az esélyegyenlőség érdekében.
A vetélkedő II. és III. fordulójának feladatait a honismeret.hu weboldalon elérhető (ott később megjelenő) anyagokból állítja össze a szakmai versenybizottság. A vetélkedő az ott megadott szakirodalomra épül, valamint igényli a diákok kreativitását is.

A vetélkedő 3 fordulós.

Az I. fordulóban 3 feladatot kell teljesíteni, mindhárom a kiegyezés és a dualizmus kora emlékeinek feltárására irányuló kutatómunkát igényel lakóhelyeden vagy környékén.

  • 1. feladat: Egy emlékhelyről egy saját készítésű fénykép beküldése. A helytörténeti emlékhely lehet épület, szobor, emlékmű, sírhely, emléktábla,  stb. A képaláírás rtf vagy doc formátum-ban tartalmazza az emlékhely megnevezését (a település nevének feltüntetésével) és pár mondatos, maximum 300 karakter terjedelmű leírást (pl. létrehozói, keletkezésének körülményei, helyi jelentőségét ismertető magyarázat, információ stb.).
  • 2. feladat: a kiegyezéshez vagy a dualizmus időszakához kapcsolódó forrás gyűjtése és feldolgozása.  A korabeli forrás pdf-ben megküldve lehet fotó, tárgyról készült fénykép, írásos szöveg, pl. újságcikk, helytörténeti, családi dokumentum, levél, képeslap, feljegyzés, visszaemlékezés, családi történet rögzítése, stb. A forrás ismertetése (megnevezés, évszám, fellelhetősé-gének helye, leírás) rtf vagy doc formátumban maximum 1500 karakter terjedelmű lehet.
  • 3. feladat: Power Point készítése 10-15 diakép terjedelemben településetek dualizmus kori helytörténetéről.

A csapatok a jelentkezési lapon nyilatkoznak, hogy az emlékek saját gyűjtésű munkák, és hozzájárulnak a nyilvánossá tételhez, a https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo weboldalon.

Mindhárom feladat megoldásának anyagát kérjük megküldeni 2017. november 30-ig a honismeret1867@gmail.com e-mail címre. A csapatok feltétlenül tüntessék fel mindhárom feladatuk megoldásán városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, csapatszámukat (1.,2. vagy 3.), elérhetőségüket/e-mail címet, felkészítőjük/segítőjük nevét és e-mail címét/.

Az első forduló eredményéről 2017. január 10. után értesítjük a csapatokat, illetve az elért pontszámok megtekinthetők lesznek a https://honismeret.hu/dualizmus-vetelkedo weboldalon.

II. forduló: Az 1. forduló feladatait beküldő csapatok 2017. december 5-ig e-mailben kapják meg ennek a fordulónak az írásbeli feladatsorát, amelyet az interneten elérhető, már korábban kijelölt szakirodalom alapján 2018. január 15-ig kifogástalan helyesírással, olvasható kézírással megoldva, kinyomtatva, postai úton visszaküldenek a Honismereti Szövetség 1370 Budapest Pf. 364 címre. A borítékra írják rá: „A kiegyezés és a dualizmus kora vetélkedő”.

Értesítés a döntőbe jutásról és az előzetes felkészülést igénylő feladatokról a jelentkezési lapon megadott iskolai címre, illetve a csapat e-mail címére: 2018. február 16 -ig.

III. forduló: szóbeli döntő, amelyre – a korszak alapos ismeretén kívül - előzetes kreatív feladatokkal (vita, jelenetek, riportkészítés, népviselet, plakát, makett készítése stb.) is készül a döntőbe jutott 10-12 csapat. Az előzetes feladatokat az értesítéssel együtt kapják meg a csapatok, így elég idejük lesz a színvonalas felkészülésre.

A döntő 2018. március 24-én (szombaton) Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében lesz.

Díjak:
Az I-II-III. helyezett csapatok felkészítő tanáraikkal együtt részt vesznek egy 3 napos tanulmányúton a koronázó városokban (Pozsony – Bécs – Budapest).
A IV-V-VI. helyezett csapat tagjai jutalomból tanáraikkal együtt díjmentesen vehetnek részt a 2018. évi Ifjúsági Honismereti Akadémia 4 napos programján.
Valamennyi döntőbe jutott csapat értékes könyvcsomagokat, szponzori ajándékokat és díszokleveleket kap.
A vetélkedő szakmai programját a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottsága állította össze.

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismeret1867@gmail.com e-mail címre írva kérhetők.

Várjuk a nevezéseket, sikeres felkészülést, jó vetélkedést kíván:

a Honismereti Szövetség