Ragyolczi Csoma József emlékünnepség

Encs-Abaújdevecserbe
Emlékezzünk együtt Ragyolczi Csoma József helytörténész születésének 170. évfordulójára!

Az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület, Encs-Abaújdevecser Részönkormányzata

tisztelettel meghívja

Ragyolczi Csoma József helytörténész, régész, heraldikus, genealógus születésének 170. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő EMLÉKÜNNEPSÉGRE

2018. október 5-én, Encs-Abaújdevecserbe

Program

9:00 – Koszorúzás a Csoma kriptánál
Köszöntőt mond: Molnárné Juhász Éva, az Abaújdevecseri Településrészi Önkormányzat vezetője

10:00 – Emlékkonferencia a felső Csoma kastélyban
A tanácskozást megnyitja: Kléri Bertalan alpolgármester
Közreműködnek a helyi óvodások

13:00 – Csoma emlékszoba átadása

13:15 – A rendezvény zárása
Zárszót mond: Dr. Nagy László, az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület elnöke

Az emlékkonferencia előadásai:

Gyulai Éva: Csoma József genealógiája
Bodnár Mónika: Naplók a Csoma család hagyatékából
Kőmíves Tibor: Hivatal és hivatalnokok Kassa adminisztrációjában 1835-1865
Szalipszki Péter: Domján Elek történetírói működése fancsali lelkészsége idején (1897-1907)
Csiki Tamás: Abaúji birtokosok a 19. században
Csorba Csaba: Nemesítés és címerek a török kori Magyarországon