image001

Pályázati kiírás a Buday László konferenciára

11/06/2024
Országos
Konferenciák

Dr. Buday László pécsi születésű statisztikus emlékére közös pályázatot hirdet a Csányi Alapítvány, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Statisztikai Társaság és a Honismereti Szövetség két kategóriában: statisztikatörténeti tanulmány és novella írása. A pályázaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, illetve általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákok (5–13. osztály) vehetnek részt. A pályázat első három helyezettje mindkét kategóriában pénzjutalomban részesül.

A pályázat beérkezésének határideje 2024. szeptember 10.

Pályázni a pályázati felhívásban leírtak szerint lehet a mellékelt formai követelmények figyelembevételével és a nyilatkozat kitöltött (eredeti vagy szkennelt) visszaküldésével. A pályázat díjazottjait értesíteni fogjuk legkésőbb 2024. október 10-én. A díjazottak értesítése elektronikus és postai úton történik. A díjátadó ünnepségre egy konferencia keretein belül, 2024. október 25-én kerül sor a Statisztikai Palotában, a KSH budapesti székházában.

Kérjük, hogy a pályamunkákat a későbbi publikáció megkönnyítése érdekében az alábbi formai követelmények betartásával készítsék el, és elektronikus úton szíveskedjenek elküldeni a palyazatok@csanyialapitvany.hu címre.

A pályázatok formai követelményei:

  • Word formátum (doc, docx), 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus és normál sortáv, normál margótávolság (2,54 cm).
  • A kézirat szerkezete legyen áttekinthető, a szövegközi címek szintje háromnál ne legyen több (1. fejezetcím, 1.1. alfejezetcím, 1.1.1. szakaszcím), sorszámozásuk a decimális rendszer szerint legyen folyamatos.
  • Minimum 20.000 leütés, maximum 30.000 leütés terjedelem; lábjegyzetekkel, megjegyzésekkel együtt.
  • A hivatkozásokhoz lábjegyzetelést kérünk, pontos forrásmegjelöléssel.
  • A képmellékleteket szintén elektronikusan küldjék meg legalább 600 dpi felbontásban.
  • A pályamunka tartalmazza a szerző nevét, e-mail-címét, titulusát, évfolyamát és az egyetem megnevezését.
  • A benyújtott pályamunka tartalmazza a felhasznált források és szakirodalom teljes és pontos jegyzékét.
  • A tanulmányok kötelező kellékei: cím magyarul, szerző adatai (név, egyetem, e-mail-cím), egy rövid (500-800 karakter) összefoglaló magyarul és angolul, függelék vagy online melléklet, irodalomjegyzék.

Példák és módszertani segítség a pályamunkák elkészítéséhez: https://www.ksh.hu/statisztikai_szemle_szerzoinknek#section-3