Elhunyt Dr. Tóth Dezső

2018. december 14.
Fájó veszteség érte a Veszprém megyei honismereti mozgalmat: 2018. december 5-én, 90 éves korában elhunyt Dr. Tóth Dezső könyvtáros, helytörténeti kutató, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület nyugalmazott elnöke, tiszteletbeli tagja.

Fájó veszteség érte a Veszprém megyei honismereti mozgalmat: 2018. december 5-én, 90 éves korában elhunyt Dr. Tóth Dezső könyvtáros, helytörténeti kutató, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület nyugalmazott elnöke, tiszteletbeli tagja.

Dr. Tóth Dezső 1928. február 20-án született a Veszprém megyei Dákán. Érettségijét a Lovassy László Gimnáziumban szerezte. 1966-ban végzett az ELTE BTK magyar-könyvtár szakán, majd 1976-ban egyetemi doktori címet szerzett.

Ezer szállal kötődött a szülőföldhöz és Veszprém megyéhez. Már az egyetemi tanulmányok előtt kulturális területen dolgozott. Pályája a Veszprém Megyei Tanács népművelési osztályán indult, majd a Zirci Járási Kultúrház igazgatója lett. Könyvtári pályafutását a pápai városi könyvtár módszertani osztályvezetőjeként kezdte, majd 1971-től osztályvezető-helyettes volt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. 1977-től osztályvezető volt Országos Oktatástechnikai Központban. 1989 után, már nyugdíjasként a veszprémi Vetési Albert Gimnázium könyvtárosa lett.

Számos folyóirat, sorozat, tanulmánykötet szerkesztőbizottságában dolgozott. Munkássága eredményeként több mint 40 periodikában jelentek meg könyvtártudományi, olvasásszociológiai, helytörténeti írásai. Szakmai munkásságán belül is kiemelendő, hogy Tóth Dezső hozta létre az első hazai médiatárat. 1972-ben kezdte gyűjteni a Veszprém megyei kéziratos helytörténeti művek adatait, azokat publikálta is. Nyugdíjba vonulása után is rendkívül aktív maradt, elsősorban helytörténeti vonatkozású írásai jelentek meg. 

Több civil szervezetben is fontos szerepet töltött be. 1945 után 14 szervezetnek volt tagja, ebből négyet ő alapított és volt vezetőségi tagja. Többek között alapító tagja volt a Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek, amelynek alelnöki, titkári és 1998-2002 között elnöki feladatait vállalta és végezte lelkiismeretesen.1979-1982 között a Magyar Könyvtárosok Egyesülete országos elnökségének tagja volt, 1980-1986 között az MKE Audiovizuális Bizottság alapító tagja, elnöke. 1989-től 2004-ig a dákai Szülőföld Baráti Kör (alapító) elnöke. 1990-ben a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság alapító tagja, 1995-től alelnöke.

Több díj, kitüntetés birtokosa volt. Jelentősebb díjai: 1974-ben megkapta a Veszprém Megyéért díj ezüst, majd 1989-ben az arany fokozatát. 1996-ban honismereti tevékenységét Bél Mátyás-díjjal ismerték el. 1998-ban Pro Meritis díjat kapott, 2002-ben pedig Pro Comitatu díjat. Idén áprilisban még átvehette az MKE Veszprém Megyei Szervezete által adományozott Veszprém megye könyvtárügyéért díjat az Életpályadíj kategóriában.

Dr. Tóth Dezső személyében egy nagy tudású és népszerű szakembert és kutatót veszítettünk el. Ezekben a napokban a megrendült visszaemlékezésekben és beszélgetésekben felidéződik kedves, mosolygós, közvetlen személyisége. Élete mottójául Kesztner Janka egyik gondolatát szokta idézni: "Aki csak annyit tesz amennyi a kötelessége, az szolga." 

Halála nagy veszteség mindannyiunk számára, emlékét megőrizzük szívünkben. 

Dr. Tóth Dezső temetése 2018. december 20-án, 13.00 órakor lesz Dákán.

 


Márkusné Vörös Hajnalka