Évfordulót ünnepel a Tolna megyei honismereti egyesület az idén

2017. szeptember 04.
Folytatják a kutatást, a publikációkat és a bevált, sikeres programokat.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 25 éve, 1992-ben jött létre, ma 23 településen 98 tagja van. A közhasznú szervezet a megye egyik legjelentősebb egyesülete, az 1500 itteni civil szervezet közül a kulturális közélet terén az egyik legismertebb. A Civil Szervezetek Tolna Megyei Közössége 2007-ben a Szomjú György-díjat ítélte az egyesületnek, 2012-ben a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az év Tolna megyei civil szervezete pályázat különdíját adományozta nekik.

Venter Marianna riportja Dr. Gesztesi Enikővel, az egyesület elnökével, a Tolnai Népújság 2017. június 7-i számában:

A tisztújító közgyűlés után, ismét Dr. Gesztesi Enikőt választotta meg a tagság a megyei honismereti egyesület elnökének. A régi-új vezető mit tart az egyesület legfontosabb feladatának?

Egyesületünk feladatának tartja a Tolna megyei honismereti mozgalom támogatását. az egyéni kutatók, szakkörök, honismereti körök és hasonló célú egyesületek munkájának segítését, válaszolta Dr. Gesztesi Enikő. Tagjaink között tisztelünk helytörténészeket, muzeológusokat, pedagógusokat, könyvtárosokat, régészeket, akik szívvel-lélekkel támogatnak minden új megyei és helyi kezdeményezést.
Kiemelt feladatnak kezeli közösségünk, hogy erősítsük kapcsolatunkat más egyesületekkel, önkormányzatokkal. Részt veszünk értékmegőrző kezdeményezéseikben. Nagyon fontosnak tartjuk az Országos Szövetség munkájában való aktív részvételt is. Tolna megyében eddig három Országos Honismereti Akadémiát rendeztünk 1989-ben, 2006-ban és két éve 2015-ben, mindhárom alkalommal Szekszárd központtal, de a megye számos településének bevonásával. Mindemellett Szekszárd adott otthont az Országos Kiadványszerkesztő Konferenciának 1996-ban, az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiának 2011-ben, és 2017. november 14–17. között Szekszárd és Tolna megye lesz a helyszíne a IV. Országos Hon- és Népismereti Konferenciának, amelynek témája a honismereti szakköri munka lesz.

Milyen elvek, milyen vezérgondolatok jellemezik az egyesület munkáját?

A május 20-án megválasztott hét fős elnökség tagjait – Dr. Gesztesi Enikő elnök, Barteczka Mária titkár, Dr. Dobos Gyula, Elekes Eduárdné, Dr. Gere Lászlóné, Dr. Vizi Márta, Horváth Endréné, Dr. Szőts Zoltán, valamint a munkánkban folyamatosan résztvevő Kaczián János tiszteletbeli örökös elnököt az együttgondolkodás öröme, s a honismereti kutatásban való együttmunkálkodás vezérli. 2017-ig a Honismereti Szövetség legmagasabb honismereti elismerését, a Bél Mátyás-díjat négyen kapták meg egyesületünkből. A Honismereti Munkáért Emléklapra évente 8-10 személyt és közösséget jelölünk. A 2004-ben alapított megyei Egyed Antal-díjat közösségünk a honismeretért sokat tevékenykedő, nem egyesületi tagoknak adományozza, mégpedig évente egy egyéni és egy közösségi díjat ítélünk oda.

Milyen jellegű rendezvényeket szervez az egyesület, illetve milyen felkéréseket kap?

Rendszeres rendezvényeink sorából kiemelkedő az ősz folyamán tartott Megyei Honismereti Találkozó, melyet minden évben más-más településen tartunk (2016-ban Kölesen), s amelyen előadásokkal egy-egy honismereti témát járunk körbe, valamint átadjuk az azévi díjainkat és elismeréseinket. A Honismeret Napján megemlékezést tartunk megyénk egyik neves iskolájában, ilyenkor a résztvevők előadást hallhatnak Bél Mátyásról, majd bemutatkoznak kutatásaikkal az iskola tanárai s kutató diákjai. Ebben az évben a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban tartottuk a rendezvényt, március 27-én. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Honismeret Napja 10. évfordulója alkalmából idén március 24. és 26. között tartott országos konferencián előadást tarthatott az egyesületünk elnöke, s ide, az országos szövetség elmondása szerint, az öt legjobban szervezett és működő megyei egyesület elnökét hívták meg. Az elmúlt három évben Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban címmel előadás-sorozatot indítottunk a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal együttesen tagjaink kutatásainak megismerése céljából, amely előadásokat havonta egy alkalommal tartunk a múzeumban. 2017-ben, augusztus végén másodszor rendezzük meg Szekszárd Város Napja keretében a Babits Mihály Kulturális Központtal közös szervezésben Otthonunk, Szekszárd városismereti vetélkedőt a szekszárdi önkormányzat kérésére, a megyeszékhely általános iskolásai számára. Nyolc-tíz fővel minden ében részt veszünk az Országos Honismereti Akadémián, idén július 2. és 7. között Sárospatakon. Mindemellett csak néhányat emelnék ki mindennapos, rendszeres programjainkból: kiállítás megnyitók, könyvbemutatók, koszorúzások, helységbemutatók, előadások, megemlékezések.

Kapcsolat idősekkel és fiatalokkal
Az elkövetkező időszakban fontos lesz a 25 éves egyesület idősebb tagjaival való rendszeres kapcsolattartás kialakítása, ugyanis számukra egyre nagyobb gond lesz a rendezvényeinken való megjelenés. Az elmúlt 4 év alatt 27 új taggal bővült az egyesület, nagyon örültünk, hogy nyitottunk az ifjúság felé, egyre több programunkba vonjuk be a tanulókat, pl. előadás-sorozatainkba, vetélkedők szervezésébe, a Honismeret című folyóiratban kutatásaik megjelenését támogatjuk, segítjük a diákkörök működését (pl. könyvjutalmak, előadások tartása intézményeikben, Országos Ifjúsági Akadémiákon részvétel és előadás, sírgondozás).

Jubileum
Az elkövetkező időszak legszebb eseményeként gondolunk az egyesület fennállásának 25. évfordulóját megünneplő napra, 2017. október 7-re. Ezen a napon vendégül látjuk a Honismereti Szövetség országos elnökét és titkárát, meghívjuk Szekszárd város és Tolna megye vezetését és egy kiadványt szerkesztünk.