Honismereti pályázati felhívás diákoknak

2019. január 14.
Pályázati felhívás hazai és határon túli diákok történelmi-magyarságismereti tudásának erősítésére. A honismereti szövetség a vas megyei honismereti egyesülettel együttműködve 2019. július 30. és augusztus 4. között rendezi meg a XXIV. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát és Tábort Kőszegen, a hős várvédő, Jurisics Miklós emléke előtt is tisztelegve.

Az akadémia – tábor témája: ARCOK ÉS HARCOK – HŐSÖK, PÉLDAKÉPEK, HAZAFIAK

A választott téma nagyszerű lehetőséget kínál, hogy:

-    a középiskolai diákok még alaposabban megismerjék a felkészülés és közös együttlét során a magyar történelem „vérzivataros” századait, jeles eseményeit;
-    felidézzék és átérezzék a haza sorsárért életüket is feláldozó hősök dicső tetteit, emberi példamutatásukat, hazafias cselekedeteiket;
-    ösztönözze a példaképek kultuszának fennmaradását, és méltó figyelmet kapjon a mindennapi emlékezetben, a honismereti munkában, az iskolai történelemtanításban;
-    bátorítást adjon a fiatalok cselekvő hazaszeretetének hétköznapi megéléséhez és válla-lásához;
-    a témakör feldolgozásával, az aktivitások sokféleségével teremtse meg a tábor élmény-gazdagságát, fiatalos atmoszféráját.
A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg. Nincs korcsoportonkénti kategória.

Pályázni lehet:
-    egy választott történelmi személyiséget, példaképet bemutató – minimum 2, maximum 3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal) /formátum: Times New Roman formátum, 12-es betűméret, 1, 5-es sortáv, szakirodalom feltüntetésével, esetleg láb-jegyzetekkel/. Az oldalszám nem tartalmazza a mellékleteket.
-    szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással /ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB)/.
-    a személy életútját prezentáló játékos ismeret-hordozó applikációval (max 400MB).
-    prózai, verses írásművel, stb.

Tartalmi követelmény, hogy a beküldött pályázati anyagból kitűnjön, hogy a pályázó miért választotta példaképét, s hogy a téma a hazaszeretet, a hűség, a hősiesség tekintetében milyen tanulságokkal szolgál napjainkban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem élő személyről kell a pályázatot elkészíteni, hanem a településhez, megyéhez, országrészhez kötődő kiemelkedő, ismert vagy még nem ismert személyiség tetteiről, példaadásáról.

Nevezési díj nincs.

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2 fős csapatokban.

A legjobb megyei pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szövetség értékes jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői meghívást kapnak az akadémiára, a táborba, azon ingyen vehetnek részt.

Pályázati határidők:

-    Pályamunkák beküldése: 2019. március 15.
-    Értékelés, bírálat: 2019. április 30.

A pályázat anyagát kérjük megküldeni a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre. A diákok / csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhetőségüket / e-mail címüket, felkészítőjük / segítőjük nevét és e-mail címét!


A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre írva vagy a +36 1 327-77-61-es telefonszámon kérhetők Végső István országos titkártól.

Várjuk a téma kifejtését, megjelenítését, sikeres felkészülést kíván:

a Honismereti Szövetség