Módszertani konferencia

2018. november 01.
Az V. Országos Hon- és Népismereti Konferencia, a Honismereti Szövetség és a Péczeli József Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesület közös szervezésében került megrendezésre Esztergomban. A rendezvény célja az volt, hogy a hon- és népismeret – helytörténet tanórai tanításának, és a tanórán, valamint iskolán kívüli szervezésének a honismereti mozgalomban kialakult szakmai – módszertani tapasztalatait, ismeretanyagát átadja, e munkát sajátos eszközeinkkel segítse. Azokat az egyetemi hallgatókat és fiatal pályakezdő tanárokat szólították meg, akik a pedagógus pályát választották és elhivatottan készülnek arra, hogy leendő munkahelyük „lámpásai” legyenek. A konferencia témája: A honismereti táborok, tanulmányi kirándulások, erdei iskolák szervezésének módszertani kérdései.

A konferencia megnyitójára és a résztvevők köszöntésére október 26-án, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Vitéz János Tanárképző Központ dísztermében került sor. A résztvevőket Romanek Etelka, Esztergom Város polgármestere, Dr. Major Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK helyettes dékánja, Forróné Virág Zsuzsa, a Péczeli József Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesület elnöke és Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke köszöntötte. A Kárpát-medence számos részéből érkeztek az érdeklődők, így többek között Szegedről, Pécsről, Ungvárról, Szekszárdról, Miskolcról, Párkányról, Győrről, Hajdúböszörményről, Csurgóról, Tiszavalkról, Mezőkeresztesről és Egerről is.

A bevezető előadást, az idei ősszel örökös ÖKO iskola címet elnyert Esztergomi József Attila Általános Iskola intézményvezetője, Maárné Harcsa Szilvia tartotta Kirándul az iskola címmel. Őt követte Major Tünde intézményvezető-helyettes és Somfai Balázsné ÖKO munkaközösség-vezető előadása az erdei iskola szervezési feladatairól, melynek címe: Ahol összerakható a világ volt, majd Óvári Zsuzsanna a Lábatlani Arany János Általános Iskola pedagógusa táborszervezési tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Az előadások után a konferencia résztvevői megtekintették az Esztergomi József Attila Általános Iskolában a „Hazatérve” című kiállítást, melyet Mitterné Baranyai Zsuzsanna intézményvezető helyettes nyitott meg. Az esti órákban a konferencián résztvevők Esztergom város 1956-os városi megemlékezésén vettek részt, ahol a Szövetség és a megyei Egyesület is elhelyezte a megemlékezés koszorúját. A mozgalmas és tartalmas nap befejezéseként Dr. Tölgyessy Zsuzsanna egyetemi adjunktus drámajátékokkal ismertette meg a hallgatókat, melyeknek nagy hasznát vehetik majd gyakorlati munkájuk során az iskolai kirándulásokon, táborokban és az erdei iskolában.

A második nap, október 27-én a konferencia résztvevői ellátogattak Visegrádra, a Madas László Erdészeti Erdei Iskolába. Az odavezető úton Peragovics Ferenc, a megyei egyesület tagja, az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium tanára, tankönyvíró tartott érdekes idegenvezetést az Ister-Gránum Eurorégió településeiről. Visegrádon az erdei iskolai oktatással, mint oktatási formával ismertette meg a hallgatókat, Békefi Andrásné az Erdei iskola vezetője. Ezután került sor Schaub Gáborné, környezeti nevelő: Manómesék a Nagy-Villám Hegyen és Békefi Andrásné Hogyan lesz a makkból bútor? című interaktív foglalkozásokra. A Mogyoróhegy Étteremben elfogyasztott ebéd után a konferencia résztvevői visszaindultak Esztergomba.  A nap folytatásaként a Duna Múzeumban csoportos interaktív foglalkozásokat Gróhné Illés Ildikó Élet a vizes élőhelyeken, Fehér Györgyi: „Fűben, fában orvosság”címmel tartották meg.  Este táncházat szervezett a diákoknak a megyei egyesületnek is otthont adó esztergomi Szentgyörgymezői Olvasókör. A nap befejezéseként, a Dzsámit tekintették meg a vendégek Borz Tamás történész vezetésével.

Október 28-án vasárnap, a konferencia zárónapján a résztvevők Esztergom város és a magyar történeti múlt emlékeivel ismerkedtek a Vármúzeumban, Koditek Pál helytörténész vezetésével. A konferencia zárására a vár királyi tróntermében került sor, ahol Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke foglalta össze a három nap tanulságait, élményeit és a terveket a következő évre. Megköszönte Forróné Virág Zsuzsa elnök asszonynak és a Megyei Honismereti Egyesület munkatársainak, valamint Végső István szövetségi titkárnak a szervező és lebonyolító munkáját.  Fakultatív programként a Babits-ház megtekintésével zárult a három napos tanácskozás. A programot a Nemzeti Kulturális Alap és a Közjóért Alapítvány támogatta.

 

                                                                                                         Forróné Virág Zsuzsanna

 

A rendezvény képeit itt tekinthetik meg