Honismeret folyóirat 2015/1 szám

ÉVFORDULÓK

 • „Nagy lélek szállott el közülünk.” Herman Ottó halála és halálának 100. évfordulója (Hála József)
 • Méltó fejhajtás a nagy tudós előtt. Györffy István emlékezete (Örsi Julianna)
 • Ötvenéves a nógrádi honismereti mozgalom (Baráthi Ottó)

ISKOLA ÉS HONISMERET

Tanítómestereink
 • Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára (Előszó, részlet)
 • Wenckheim Krisztina tevékenysége a gyermekvédelem területén (Kovács Anett)
 • Miskolci iskolák a Herman Ottó Emlékévben (Titkos Sándorné)
 • Nemzeti hagyományaink megismerése tanórákon kívül (Dömötör Józsefné)

HAGYOMÁNY

 • „Sok kéz hamar kész”. Kaláka, avagy önkéntesség, összefogás (Brassai Erika – Nagy Katalin)
 • Bunyevácok és a tambura (Mándics Mihály)

EMLÉKHELYEK

 • IV. Béla nyomában Dalmáciában (Udvarhelyi Nándor)

SORSKÉRDÉSEK

 • Csiha Kálmán: A történelem sodrában Erdélyről, magyarságról (Lejegyezte Vasi Ferenc Zoltán)

TERMÉS

 • A Szársomlyó középkori vára és birtokosai (Erdős Zoltán)
 • Zrínyi Miklós házassága a cseh Eva Rosenberggel (Fülöp László)
 • Reggeli ebéd, délebéd: az étkezési szokások átalakulása a kora újkorban (Kisbán Eszter)
 • A temesvári csillagvár magyar nyelvű térképe (Jancsó Árpád)
 • A múlt jelene: a szabadkai Szent Rókus-kápolna története (Urbán Viola)
 • To My Dear Mother – From Your Loving Son (France 1914–1918). Selyemhímzéses katona-levelezőlapok (Voigt Vilmos)
 • Még egyszer a Csak egy éjszakára című Gyóni-költemény születésének történetéről (Szecskó Károly)
 • A Nagy Háború katonanótái (Varga Gábor)
 • A harangok a háború mártírjai (Siket István László)
 • „Szabadka, Zombor, Újvidék, Honvéd sereg virágra lép”. Jászfi János tartalékos hadnagy naplója 1941-ből (Fehér Zoltán)
 • A salgótarjáni acélgyár 1944-ben (Kúti István)
 • Gútai magyarok Medgyesegyházán. Egy emlékműavatás gondolatai (Bagyinszky Marianna)

KRÓNIKA

 • Dr. Vargha Károly emlékmû Szentlászlón (Budai Györgyné)
 • Emlékezés Fekete Istvánra. 115 éve született a nagy magyar író (Bodó Imre)
 • Emlékezés egy fiatalon elhunyt természetvédőre. Palkó Sándor (1959–2002) (Sonnevend Imre)

In memoriam

 • Csiffáry Gergely (1948. június 17. – 2014. december 17.) (Nemes Lajos)
 • Ács Attila (1948–2014) (Kolics Pál)

KÖNYVESPOLC

 • Morajos? Halk?? Halotti??? Gondolatok Székely András Bertalan Dunának, Oltnak... Dunãrea, Oltul... című könyvének olvasásakor (Surján László)
 • Hála József: Tudósok, kutatók, gyűjtők. Néhány fejezet a magyar néprajztudomány és muzeológia történetéből (Halász Péter)
 • Gerő Gyula könyvtártörténeti kronológiája (Balogh Mihály)
 • Egy bakonyi erdőmérnök gazdag szakmai hagyatéka. Emlékkönyv Dobó Jenőről (Sonnevend Imre)
 • Sz. Tóth Teréz: Édesapám, egy bakonyi pásztor élete és művészete (Lanczendorfer Zsuzsanna)
 • Kalotaszeg tudós krónikása (Sebestyén Kálmán)
 • Füredi évszázadok 70 kötetben (Kellei György)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA(Összeállította: Halász Péter)
A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület rendezvényei 2015. I. félévében