Honismeret folyóirat 2015/2 szám

ÉVFORDULÓK

 • Emlékezés Németi Ferenc tokaji várkapitányra (Várhelyi Gyula)
 • Jókai Mór Hathalompusztán (Németh Tibor)
 • Feszty Árpád emlékezete (Balahó Zoltán)
 • 110 éve nyitotta meg kapuit a Magyar Optikai Művek a Csörsz utcában (Kisfalusi Gábor)

ISKOLA ÉS HONISMERET

 • Hagyományátadás az óvodától az egyetemig Gondolatok az I. Országos Hon- és Népismeret Konferenciáról. Veszprém, 2014. november 14–16. (Bartha Éva)
 • Honismereti staféta (Trencsényi László)
 • A helytörténeti kutatás perspektívái (Kovács Lajos)
 • Mindannyiunk „Tulipán királyfija” (Tóth Erika)
 • Honlap az eltűnt tanyai iskolákról (Pál László György)

EMLÉKHELYEK

 • Anjou királyaink emlékei Dalmáciában (Udvarhelyi Nándor)

TERMÉS

 • Gyümölcstörténelem: a Pándy meggy titka (Surányi Dezső)
 • Rákóczi Julianna halála és temetése (Merényi-Metzger Gábor)
 • Díjlevelek a pacséri református egyház jegyzőkönyveiben (Pénovátz Antal)
 • A Nagybánya vidéki bányászok és kohászok részvétele az 1848–49-es szabadságharcban (Réthy Károly)
 • „Kalotaszeg Nagyasszonyának” szobra Kolozsváron (Sebestyén Kálmán)
 • Kisfaludi Strobl Zsigmond „eltemetett” Kozma Miklós szobrának emlékezete (Sávoly Tamás)

ZSENGE TERMÉS

 • A XIX. Ifjúsági Honismereti Akadémia (Aszód, 2014. október 24–27.) diák korreferátumaiból
 • A szegedi színjátszás története és kiemelkedő Csongrád megyei egyéniségei (Gergely Mariann – Fekete Csilla Antónia)
 • A Nagyvárad-velencei katolikus kultúrház múltja és jelene (Tóth Emerencia – Oláh Márta)
 • Diákszínjátszás az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban (Tóthpál Béla)
 • A szegedi Móravárosi Iskola színjátszói (Nagy András)
 • Menni vagy maradni? (Varga Anikó)

KRÓNIKA

 • Az év fája: a kocsányos tölgy (Bartha Dénes)
 • Az év madara: a búbosbanka (Selmeczi Kovács Ádám)
 • Az év hala 2015-ben: a kecsege (Nyeste Krisztián – Harka Ákos)
 • A 2015-ös év rovara: a nagy szentjánosbogár (Lampyris noctiluca) (Merkl Ottó)

In memoriam

 • „Az jutott osztályrészül, hogy imaasszony legyek…” Búcsú Erdélyi Zsuzsannától (Harangozó Imre)
 • „Az erős erdőt szánt, a gyenge ugart sem” Ertl Pálné Kuti Mária (1936–2014) táncpedagógus emlékezete (S. Lackovits Emőke)
 • Búcsú Taar Ferenctől (Ruszoly Barnabás)
 • Dr. Bogyirka Emil (1940–2015) (Gábriel Tibor)

KÖNYVESPOLC

 • Kováts Dániel: Sárospatak ege alatt. Esszék, tanulmányok (Fehér József)
 • Testvérmúzsák Kazinczy korában. Előadások, tanulmányok, beszélgetések (Bodnár Krisztián)
 • Kulturális örökségünk sáfára. Gondolatok Halász Péter Hol ér véget a múlt? című könyvéről (Kováts Dániel)
 • Petercsák Tivadar: Az egri fertálymesterségről. Egy hagyományőrző tisztség Egerben (Löffler Erzsébet)
 • Népi gyümölcstermesztés Palócföldön. Szani Zsolt könyve (Surányi Dezső)
 • Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és a nemesi közbirtokosság a XVIII–XX. században (Deme Ágnes)
 • Szabadkai séta Kosztolányival (Fábián Borbála)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Halász Péter)