honismeret-2015-6

Honismeret folyóirat 2015/6 szám

A Honismeret Bethlen Gábor-díja

 • Laudatio a HONISMERET Bethlen Gábor-díjához (Bakos István) 
 • Köszönő szavak (Halász Péter)

ÉVFORDULÓK

Kétszáz éve született Rómer Flóris

 • Az „ócskász-, ódondász-, avatagár-, cserépszaglász-, harangász-, nyúzár” Egy nagy honismertető – Rómer Flóris emlékezete (Debreczeni-Droppán Béla – Prohászka Péter)
 • Rómer Flóris és Pozsony (Gaucsik István)
 • Rómer Flóris a szabadságharcban – avagy az életrajzírás nehézségei (Hermann Róbert)
 • Rómer Flóris Bakonya – egy honismereti alapmunka születése (Prohászka Péter)
 • Rómer Flóris a Magyar Nemzeti Múzeumban (Debreczeni-Droppán Béla)
 • Rómer Flóris hagyatéka mint honismeretünk forrása (Bardoly István – Prohászka Péter)
 • 125 esztendeje született Németh Gyula nyelvész, turkológus (Bartha Julia)
 • Százhuszonöt éve született és ötven éve hunyt el Badalik Bertalan veszprémi püspök (Miklós Péter)

ISKOLA ÉS HONISMERET

 • Tanítómestereink
       Széchenyi István: A magyar Akadémia körül (Részletek)
 • Az Országos Kéktúra művelődési értéke (Balázs Géza)
 • Hadtáposok a galíciai fronton. Helytörténeti vetélkedő Szegeden (Gergelyné Bodó Mária)

SORSKÉRDÉSEK

 • Naplórészlet az 1945. tavaszi dunántúli harcokról (Közreadja: Mirk László)
 • Lengyelek Magyarországon a XX. században (Sutarski Konrád)

TERMÉS

 • A megújult kolozsvári Farkas utcai református templom (Gaal György)
 • Babits Mihály Széchenyi-képe (Gesztesi Tamás)
 • Száztíz éves a révi cseppkőbarlang (Dukrét Géza)

KRÓNIKA

 • A honismeret és a történetírás „édestestvérek” (Oszlánszki Tamás Tibor)
 • „Pozsonyi Kifli, az ennivaló történelem!” (Ifj. Papp Sándor)
 • Délvidéki értékeink őre. 20 éves a Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle (Fábián Borbála) 
 • É. Kovács László köszöntése (Székelyné Forintos Judit)

   In memoriam

 • Elhallgatott a hegedű. Albert István emlékére (Albert Endre)
 • „….Elindultam, hosszú útra egyedül…” Kobzos Kiss Tamás emlékezete (Budai Ilona)

KÖNYVESPOLC

 • Valter Ilona: „Szóval, tettel” Rómer Flóris Ferenc élete és munkássága (Prohászka Péter) 
 • Kajszi Olga: Földeák község leírása 1940 (Horváth Mihály)
 • Volentics Gyula – Ján Volentiè: A szlovákság háromszáz éve és az 1946. évi lakosságcsere Sződön (Bottyányi István)
 • Szeged várostörténeti atlasza (Antal Tamás)
 • Őrség és Göcsej hagyományos almafajtái (Surányi Dezső)
 • Kis vajdasági művelődéstörténet a XVIII–XX. században (Fábián Borbála)
 • Bereznai Zsuzsanna: A népi táplálkozás hagyományai Székelyszentkirályon (Szűcs Judit)
 • A 2015. év tartalomjegyzéke