honismeret-2016-2

Honismeret folyóirat 2016/2 szám

ÉVFORDULÓK

Forradalom és szabadságharc, 1848–1849

 • Aki Petőfit látta Segesvárnál (Fülöpszállási Székely Gábor)
 • Egy kokárda üzenete Páltelekpusztáról (Bartha Lászlóné Borsó Katalin)
 • Az 1861. évi március 15-i ünnepségek (Erdélyi Mónika Villő)
 • Görgei Artúr mint hadvezér (Hermann Róbert)
 • Görgei Artúr Visegrádon (Gróf Péter)
 • Száz éve született a Szigetköz krónikása, Timaffy László (Halász Péter)

ISKOLA ÉS HONISMERET

 • Tanítómestereink
      Bartók Béla: Népdalkutatás Kelet-Európában
 • A tanárjelöltek felkészítése a hely- (hon-)ismereti földrajz oktatására. Adalékok a nyíregyházi földrajztanárképzés öt évtizedes történetéhez (Kókai Sándor)
 • Gondolatok a II. Országos Hon- és Népismeret Konferenciáról. Eger, 2015. szeptember 25–27. (Bartha Éva)
 • A hon- és népismeret oktatásának lehetőségei (Baksa Brigitta)
 • A hon- és népismeret oktatása a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán (Rigó Róbert–Sági Norberta)

EMLÉKHELYEK

 • Apródok nyomában. Drégely vára és hősei (Pásztor Ildikó–Teszári Károly)
 • A szarvasi Mini Magyarország. Makettpark a történelmi Magyarország közepén (Magyar Péter)

KÖZGYJŰTEMÉNYEK

 • A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény (Heilauf Zsuzsanna)

TERMÉS

 • Habsburg Mária Krisztierna és Hall in Tirol (Merényi-Metzger Gábor)
 • Egy elfeledett magyar nyelvű bányászsegélyegyleti alapszabály a XVI. századból Felsőbányáról (Tóth Álmos)
 • Rákóczibánya három bányája a műszaki-gazdasági jelentések tükrében (Szabóné Sinka Szilvia)

ZSENGE TERMÉS

 • Gondolatok a XX. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiáról. Mezőkövesd, 2015. október 24–27. (Bartha Éva)
 • Iskolám, az egri Tinódi (Basa Evelin)
 • A miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola története (Ster Ákos–Szendrei Adrienn)
 • A nagyváradi magyar oktatás fellegvára, az Ady Endre Elméleti Líceum (Mărcuțiu-Rácz Dóra–Oláh Márta–Tóth Emerencia)
 • Az Aradi Csiky Gergely Főgimnázium története (Tóthpál Béla)
 • Huszonhárom év egy főgimnázium élén: Wigand János, az iskolaalapító igazgató (Gujás Enikő–Vecsei Vivien–Verebi Máté)

KRÓNIKA

 • Az Év Algája, 2015: a Haematococcus pluvialis (B-Béres Viktória)
 • Ragyogás, tűz, színek. Az Év Ásványa, 2016: a gránát (Kóthay Klára–Weiszburg Tamás)
 • Az Év Õsmaradványa, 2016: a nummulitesz (Kecskeméti Tibor)
 • Az Év Vadvirága, 2016: a mocsári kockásliliom (Szurdoki Erzsébet–Barina Zoltán)
 • A májusi esték trubadúrja. Az Év Rovara, 2016: a mezei tücsök (Puskás Gellért)
 • Az Év Hala, 2016: a compó (Antal László) 
 • Az Év Madara, 2016: a haris (Selmeczi Kovács Ádám)
 • A Magyar Nyelv Napja Szegeden (Gergelyné Bodó Mária)
 • II. konferencia az anyaországi és szórvány civil szervezetek és iskolák együttműködéséről. Arad, 2015. december 4. (Gergelyné Bodó Mária) 
 • Kalotaszeg elfelejtett kutatója, Végh Olivér (Sebestyén Kálmán)

    In memoriam

 • Vókó János emlékezete (1940–2015) (Hámori Istvánné) 

KÖNYVESPOLC

 • Hiteles várostörténeti dokumentumok és feldolgozások. Dorogi Füzetek – huszonhat év, negyvennyolc kötet (Horváth Géza)
 • Tizenöt éves a Füredi História (Rácz János)
 • Töki Helytörténeti Füzetek (Kemény Attila)
 • Barna Gábor (szerk.): Kaposkelecsény (Szabad Boglárka)
 • Novák László Ferenc: A Három Város néprajza (Bereznai Zsuzsanna)
 • Horsa István és Hanusz Zoltán (szerk.): Annus néni daloskönyve. Az ördöngösfüzesi Hideg Anna élete és dalai (Magyar Zoltán)
 • Az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció budapesti intézetei (1871–2015) (Biró Aurél)
 • Arrabona 2013 (Mesterházy Károly)