honismeret-2016-4

Honismeret folyóirat 2016/4 szám

ÉVFORDULÓK

 • A Concordia. Egy világhírű malom jubileumára (Gönczi Ambrus)
 • Száz éve nyitotta meg kapuit az Első Magyar Hadiárvaház (Valentyik Ferenc) 
 • A száz éve elhunyt Téglás Gábor emlékezete (Udvarhelyi Nándor)

ISKOLA ÉS HONISMERET

 • Tanítómestereink
       Rómer Flóris: Pest újjátelepítéséről. (Részlet)
 • A honismeret és a lokális hagyományok szerepe a szlovák identitás megőrzésében Rákoskeresztúrtól Csömörig (Juhász Katalin)

FÓRUM

 • A honismeret vonzásában (Kováts Dániel)
 • Gondolatok a magyarországi németek kitelepítéséről (Miklós Péter)
 • „Visszaszököttek” című könyvünkről (Bodrogi László–Szále László)

HAGYOMÁNY

 • Egy korai kutatás eredményei. Györffy István a Fekete-Körös völgyében (Gebauer Hanga)
 • Három katonanóta a népdallá válás kezdetén (Péter László)
 • Borsod és környékének tánckultúrájáról (Varga Sándor)
 • A lopás megítélése a falusi közösségben (Gelencsér József)

KÖZGYŰJTEMÉNYEK

 • „Szabadulás nélkül” (Kovács Sándor)

TERMÉS

 • Hány Békés megyei települést említ a százdi alapítólevél? (Kazinczy István)
 • Korabeli feljegyzések a Koháry családdal kapcsolatban (Fülöp László–Barkóczy László)
 • Marsili 1683. évi kapuvári elfogása (Gerencsér Péter)
 • Székely redemptusok Fülöpszálláson (Fülöpszállási Székely Gábor)
 • Az utolsó Czobor gróf születése és halála (Merényi-Metzger Gábor)
 • Vedres István, „Ns. Magyar Országon hiteles, és S. K. Szeged Várossának eskütt Földmérője” (Szeged, 1765. szeptember 22.–Szeged, 1830. november 4.) (Ozsváthné Csegezi Mónika–Ozsváth Gábor Dániel)
 • A köz szolgálatában. Halla Aurél érdi és országos hatókörű tevékenysége (Vasné Tóth Kornélia) 
 • Rudnay művésztelepe (Siket István László)

KRÓNIKA

    A XLIV. Országos Honismereti Akadémia. Makó, 2016. július 4–8.

 • Sorsfordító idők, sorfordító magyarok. Ünnepi megnyitó (Debreczeni-Droppán Béla)

     A Honismereti Akadémia kitüntetettjei

 • Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem kitüntetésben részesültek
 • Honismereti Munkáért Emlékéremmel kitüntetettek
 • Honismereti Emléklappal kitüntetettek
 • A szekcióülések beszámolói (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, Marjanucz László, Rémiás Tibor)
 • Baranyai megemlékezések (Pesti János)
 • Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérmesek és Istvánffy Gyula-díjasok találkozója Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (Titkos Sándorné)

KÖNYVESPOLC

 • Wilhelm Sándor: Tanulmányok az Érmellékről (Halász Péter)
 • Tagányi Zoltán: A közép-kelet-európai faluközösség genezise (Csíki Tamás)
 • Ifj. Bertényi Iván (szerk.): Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve (Gábriel Tibor)
 • Megjelent a 25 éves Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület Évkönyve (Próder István)
 • Csoma Zsigmond: Én kis kertet kerteltem… Paraszti virágkultúra Magyarországon (S. Lackovits Emõke)
 • Bárkányi Ildikó (szerk.): Néprajzi tanulmányok Apátfalváról (Szűcs Judit)
 • Jankovits Béla: Kajárpéci személynevek és életfordulók (Lanczendorfer Zsuzsanna)
 • Molnár Eszter Edina (szerk.:) „… az irodalmat úgyis megette a fene”.
  Naplók az első világháború idejéből (Szőts Zoltán Oszkár)
 • Szakál István: A göcseji Besenyő térségének szótára (Ferencz Győző)
 • Végh József: Diósjenői történetek I–II. (–d–)
 • Balassagyarmat régi képeslapokon (Hausel Sándor)
 • HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Halász Péter)