honismeret-2016-5

Honismeret folyóirat 2016/5 szám

ÉVFORDULÓK

     Száz éve született Kanyar József   

 • „Ki viszi át a nemzetet…?”
     Kanyar József szerepe a honismereti mozgalomban (Halász Péter)
 • 100 éve született a honismereti mozgalom kiemelkedő személyisége (Bodó Imre) 
 • Milassin Miklós püspök, Csávoly büszkesége (Mándics Mihály)
 • A 250 éve született Kresznerics Ferenc emlékezete (Gyarmati Tiborné)
 • Kétszáz éve született gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia (Tóth Dezső)
 • Karácsony Sándor reneszánsza. Születésének 125. évfordulója alkalmából (Karacs Zsigmond)

     Hatvan éve történt: forradalom és szabadságharc, 1956

 • Pruha József Tűzoltó utcai szabadságharcos emlékei 1956-ról (Közzéteszi: Gönczi Ambrus)
 • Néhány személyes élmény hatvan év távlatából (Trunkó László)
 • Múzeum tűzben – egy érintett emlékei. A Természettudományi Múzeum földtani gyűjteményeinek pusztulása az 1956-os tűzvészben (Kecskeméti Tibor)
 • Szeleczky Zita szózata. Elhangzott 1956. november 14-én a buenos-airesi rádióban (Közzéteszi: Fehér József)
 • Illyés Gyula ’56-os naplóját olvasva (Halász Péter)
 • Elrejtett művek ’56-ból (Gál Vilmos)
 • Poznañ, 1956. június – Budapest, 1956. Emlékezés Konrad Sutarskival (Zika Klára)

ISKOLA ÉS HONISMERET

 • Tanítómestereink
      A múzeumok etikai kódexe. (Részlet a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa, az ICOM által 2004-ben kiadott kódexből)
 • „Őrzők, vigyázzatok a strázsán!” (J.)

HAGYOMÁNY

 • „Szerezz jó barátokat…!” Tök zenei hagyományai (Vizeli Balázs)
 • A kunszentmiklósi szégyenkő (Fülöpszállási Székely Gábor)

EMLÉKHELYEK

 • A Wesselényi család zsibói sírboltja és annak egykori „lakói” (Merényi-Metzger Gábor)
 • A Batthyány-emlékszoba avatására (Koszorús Ödön)
 • Emlékjelek Csékúton II. (Varga György)
 • Gróf Vay Sándor utcája Dabason (Valentyik Ferenc)

TERMÉS

     A XLIV. Országos Honismereti Akadémia előadásai

 • Gellért püspök, a tudós és egyházszervező főpap (Török József)
 • A kétarcú Dél-Alföld a török korban (Hegyi Klára)
 • Bálint Sándor, a szegedi nagytáj tudósa (Csapody Miklós)
 • Aachen magyar kincsei (Udvarhelyi Nándor)
 • A Pest környéki falvak népmozgalmai 1848-ban (Tóth József)
 • Báró Eötvös József és a Magyarhoni Földtani Társulat (Tóth Álmos)

KRÓNIKA

 • „A közös múltra, a közös gyökerekre kell építeni a közös jövőt!” - Kárpát-medencei együttélési konferencia (Székely András Bertalan)

KÖNYVESPOLC

 • Szathmári Pap Károly: Erdély képekben (Udvarhelyi Nándor)
 • Jogtörténet, jogi népszokások egy jogász tollából (S. Lackovits Emőke)
 • Paládi-Kovács Attila új tanulmánykötete (Halász Péter)
 • A magyar közjegyzőség múltjából (Nánási László)
 • Szeleczky Zita színésznő és Balogh Béni író szülőfaluja: Nekézseny (Csirmazné Cservenyák Ilona)
 • Két könyv Lovászpatonáról (Mező Lászlóné)
 • Dukrét Géza: Siter (Halász Péter)
 • Hála József: Különös kövek, csodás csontok. Kilenc dolgozat a népi geológia köréből (Halász Péter)
 • Fancsik János: Rokkantteleptől a Vásártérig (Baráthi Ottó)
 • XXI. századi történelmi almanach. Képeskönyv Tápiószele múltjáról (Bihari József)
 • Szabadi Mihály hét kötete Sióagárd paraszti világáról (Say István)
 • Katonahőseink – elfeledve? (Horváth Géza)
 • HONISMERETI ÉVFORDULÓNAPTÁR 2017. (Összeállította: Halász Péter)
 • HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Halász Péter)