honismeret-2017-1

Honismeret folyóirat 2017/1 szám

ÉVFORDULÓK

 • Kétszáz éve született Trefort Ágoston (Godzsák Attila)

ISKOLA ÉS HONISMERET

 • Tanítómestereink 
      Trefort Ágoston: Közoktatásunk teendői (Részletek)
 • Olvasókönyv Lajosmizsérõl (Sági Norberta)

HAGYOMÁNY

 • A népviseletek és a ruhadarabok ábrázolása a XIX. század második harmadának festészetében (Boda Bianka)
 • A kolozsvári hóstátiak (Hidán Csaba László)
 • Szent Orbán pápa kultusza Tokaj-Hegyalján (Várhelyi Gyula)
 • A dohányzással összefüggő jogszokások (Gelencsér József)
 • XX. századi változások a Sárköz táncéletében (Szabadi Mihály)

KÖZGYŰJTEMÉNYEK

 • „Akik sohasem mernek folyam ellen úszni, azokat elviszi a víz”. A nagykaposi Erdélyi János Múzeum (Hogya György)

TERMÉS

 • „Leg”-ek és jelképek a somoskői várról (Prakfalvi Péter)
 • Máriacsalád története (I. rész) (Sztyahula László)
 • „Kis Mohács” a Gerecse szívében: a maróti csata (1526) (Kádár Tamás)
 • A vasgyártás fejlődése Gömör vármegyében a kezdetektől az ózdi vasgyár megalapításáig (Németh Gyula)
 • A fülöpszállási céhekről (Fülöpszállási Székely Gábor)
 • A Gellért-hegyi Magyar Kálvária terve (Godzsák Attila)
 • Az erdélyi színészfejedelem alsódabasi rektorságáról (Valentyik Ferenc)
Templomok, kápolnák
 • Egy templomrombolás háttere. A kiskőrösi lutheránusok elleni 1726–1730-as vármegyei intézkedések vizsgálata (Turán István)
 • Kik nyugodtak az ercsi Nagyboldogasszony-kápolnában? (Merényi-Metzger Gábor)
 • A püspökmolnári (szenttamási) temetőkápolna (Kuglics Gábor)
 • Ismét szépen szól a fülöpszállási műemlék orgona (Varga Istvánné)

KRÓNIKA

 • A XXII. Partiumi Honismereti Konferencia (Dukrét Géza)
 • Rákóczi-emlékfás községek találkozója Romhányban (Végh József)
 • A XV. Civil Akadémia a Felvidéken (Dukrét Géza)
 • Szirbik Miklós emlékezete Makón (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)
 • A Maros mint szimbólum (Siket István László)
 • A gróf Jankovich-Bésán család leszármazottjai látogattak Gicre (Kirsch Attila)
 • Emlékezés Esküdt Lajosra (Bodó Imre)
 • Bárth János laudációja (Kósa László)
 • Fekete István-szobrot avattak Mosonmagyaróváron (Bodó Imre)

In memoriam

 • Dr. Krupa András (Csanádalberti, 1934–Békéscsaba, 2015)
  Krupa András, a kutató és az ember (Gyivicsán Anna)
  Krupa András és a honismereti mozgalom (Fabulya Lászlóné)
 • Csoóri Sándor (1930–2016) (Lukács László)
 • Ladányi András, a honismertető bányász (Ferencz Gyõzõ)

KÖNYVESPOLC

 • Könyv a Tápió mente zenekarairól (Bihari József)
 • Tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek a Kárpát-medencében (Löffler Erzsébet)
 • Magyar Zoltán: A teremtő népi képzelet – Magyar Zoltán néprajzkutatóval beszélget Szegedi László (Csontos Csilla)
 • Népből és nemzetből fakadó művészet (Székely András Bertalan)
 • Ott látok egy aranyágat… Archaikus népi imádságok világa (Halász Péter)
 • Az érd-ófalui Szent Mihály-templom műemléki helyreállítása és Historia Domusa (Szerkesztette: Lehoczki Zsuzsanna)
 • (Kovács Sándor)
 • Kubassek János: A Szahara bűvöletében. Az „angol beteg” igaz története. Almásy László hiteles életrajza (Kovács Sándor)
 • Helena Bunjevaæ–Busch Károly: Sínpárok a közös múltból (Majdán János)
 • Idézetgyűjtemény a szülőföld varázsáról (Mezey László Miklós)
 • Váradi Pál Péter–Lőwey Lilla: Erdély – Kárpátok koronája. Keleti-Kárpátok 1–2. (Halász Péter)
 • Takács Tibor: A párttitkár halála. Egy 1956-os gyilkosság történetei (Valentyik Ferenc)
 • Honismereti Bibliográfia (Összeállította: Halász Péter)