Honismeret folyóirat 2017/3 szám

Köszöntjük a XLV. Országos Honismereti Akadémiát, Sárospatak, 2017. július 2–7.
Polgármesteri köszöntő (Aros János)

ISKOLA ÉS HONISMERET

Tanítómestereink

 • Újszászy Kálmán: Sárospatak és a Genius Loci (Részletek)
 • A református kollégiumok hatása a magyar(országi) közművelődésre (Benke György)
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának ásvány-, kőzet- és ősmaradvány-gyűjteménye (Németh Zoltán)
 • Könyv a Sárospataki Református Kollégium történetéről (Bodnár Mónika)
 • Kötet a református nőnevelés történetéről (Titkos Sándorné)

HAGYOMÁNY

 • A tiltott és kikényszerített tánc (Gelencsér József)
 • Székesfehérvár néprajzi értékei (Lukács László)

TERMÉS

 • Mi volt a „tokaji orvosi föld”? (Viczián István)

Konferencia Bodrogszerdahely földjéről és népéről

 • A „Bodrogszerdahely földje és népe” című konferenciáról (Fehér József)
 • Bodrogszerdahely növénytani kutatása (Hegyessy Gábor)
 • Régészeti leletek Bodrogszerdahelyen és környékén (Jósvainé Dankó Katalin)
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye Árpád-kori templomai a reformáció előtt és után (Halmai Margó)
 • Szempontok a reformáció kortörténeti értelmezéséhez (Kiss Endre József)
 • Miskolc és Borsod reformációja (Benke György)
 • Rákóczi Zsigmond, a kultúrapártoló és zsoltárszerző fejedelem (Fehér József)
 • A könyvíró Lorántff y Zsuzsanna (†Fehér Erzsébet)
 • Egy református borsodi főúr, báró Vay II. Miklós (Farkas Ferenc)
 • Máriacsalád története (II. rész) (Sztyahula László)

KRÓNIKA

 • A honismereti mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (Titkos Sándorné)
 • Honismereti mozgalom Matyóföldön (Csirmazné Cservenyák Ilona)
 • Száz éve született Pancza Ernő, A Népművészet Mestere (Bodó Imre)

In memoriam
Vas István (1935–2016) (Kolics Pál)

 • Az Év Fája, 2017: a vadalmafa (Bartha Dénes)
 • Az Év Hala, 2017: a harcsa (Nyeste Krisztián–Antal László)
 • Az Év Madara, 2017: a tengelic (Halász Péter)
 • Konferencia a székely kapukról (Szőcsné Gazda Enikő)

KÖNYVESPOLC

 • Hajdu Imre helytörténeti kötetei Sárospatakról (Rémiás Tibor)
 • Sárospatak (2015). Szerkesztette: Sikora Attila és dr. Vitányi Eszter (Rémiás Tibor)
 • I. Rákóczi György Bibliája (Bodnár Mónika)
 • Székelyföldről Matyóföldre (Szlovák Sándor)
 • Megtagadva és elszakítva. Sorskérdések Kováts Judit regényeiben (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

 • Válogatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről megjelent honismereti vonatkozású könyvekből (2010–2016) (Összeállította: Székelyné Forintos Judit)