Honismeret folyóirat 2017/4 szám

ÉVFORDULÓK

Kétszáz éve született Arany János és Tompa Mihály

 • Arany János pedagógiája (Szenczi Árpád)
 • Az örök ballada (Balogh Balázs)
 • Tompa Mihály hona és honszeretete (Kováts Dániel)

ISKOLA ÉS HONISMERET

Tanítómestereink

 • Ravasz László: Tompa Mihály (Részletek)

HAGYOMÁNY

 • Csanád vezér legendája (Siket István László)
 • A székesfehérvári vastuskó (Lukács László)
 • Idegen kincsszerzőkről szóló mondák (Magyar Zoltán)

TERMÉS

 • Épület alá helyezett mágikus célú edények az Árpád-kori Magyarországon (Kurucz Ádám)
 • Kolozsvár magyar adózó polgárainak neveiről, 1453 (Fülöp László)
 • Kaszárnyából vármegyeháza Baján (Fábián Borbála)
 • Vendéglátó műintézmények a régi Szolnokon (Kis Krisztián Bálint)
 • Könyvek és lapbotrányok a kolozsvári kaszinókban (Fazakas László)
 • Bazin és környéke múltjának kutatója, Meissl Ferenc (Nevizánszky Gábor–Prohászka Péter)
 • Kiss István, az első műegyetemi építészmérnöki diploma tulajdonosa (Pápai Tamás László)
 • A titokzatos nevelőnő. Kéthly Anna 1944-ben illegalitásban, Györkönyben (Brunn János)

KRÓNIKA

A XLV. Országos Honismereti Akadémia. Sárospatak, 2017. július 3–7. 

 • Reformáció, 500. Ünnepi megnyitó (Debreczeni-Droppán Béla)
 • A Honismereti Akadémia kitüntetettjei
  Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem kitüntetésben részesültek
  Honismereti Munkáért Emlékéremmel kitüntetettek
  Honismereti Emléklappal kitüntetettek
 • A szekcióülések beszámolói
  1. szekció: Reformáció és művelődés (Vitéz Ferenc)
  2. szekció: Sárospatak, a hazai reformáció egyik központja (Benke György)
  3. szekció: A vallási hagyományok és az egyháztörténet a honismeretben (Bodnár Mónika)
 • Helytörténeti vetélkedő a 200 éves Pitvarosról (Kocsis Pál)
 • Vasúti megemlékezés az évszázados fák alatt (Lepesi Zoltán László)
 • „A szülőföld szolgája”, dr. Takács Lajos néprajzkutató (Bodó Imre)

In memoriam
Bogdán Lajos (1935–2017) (Kiss Ernő)

KÖNYVESPOLC

 • Born Ignác úti levelei 1770-ből (Udvarhelyi Nándor)
 • Könyv az erdélyi magyar történelmi családokról (Halász Péter)
 • Album Szondi György emlékére (Selmeczi Kovács Attila)
 • Mezőtúr új szerepben (Pusztai Zsolt)
 • Mód László könyve az Alsó-Tisza menti ártéri szőlőskertekről (Csoma Zsigmond)
 • Civil élet a törvények árnyékában (Tölgyesi József)
 • Kunszentmárton katolikus papjairól (ifj. Benke Tibor)
 • Ellenállás a kollektivizálással szemben Északkelet-Magyarországon (Csoma Zsigmond)
 • Évkönyv Balassagyarmatról (Selmeczi Kovács Attila)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Halász Péter)