Honismeret folyóirat 2017/6 szám

REFORMÁCIÓ 500

 • A reformáció magyarországi kezdetei és irányzatai (Csohány János)
 • A reformáció harmadik ágának magyarországi megjelenése és hatásai (Kulcsár Tibor)
 • A református kollégiumok a közműveltség szolgálatában (Ugrai János)
 • A protestáns nevelés virágzása Sárospatakon (Kiss Endre József)
 • A zalai reformáció kezdetei (Ferencz Győző)
 • Pillanatképek a pesti református egyház újjászületésének a korából (Karacs Zsigmond)
 • A reformáció hatása a magyar nyelvi művelődésre (Balázs Géza)
 • Unitárius reflexió a „Reformáció 500” emlékévre (Elekes Botond)
 • A reformáció a képzőművészetben (Nagy Sarolta)
 • Luther és a művészetek a Kárpát-medencében a XVIII–XXI. században (Harmati Béla László)
 • A reformáció korának mondahagyománya (Magyar Zoltán)
 • A pilisi evangélikus templom kriptája és a benne eltemetett Beleznayak (Merényi-Metzger Gábor)
 • Protestáns sírjelek. A fejfák (Novák László Ferenc)
 • Ajándék a Sárospataki Református Tudományos Gyűjteményeknek (Bodnár Mónika)

ÉVFORDULÓK

 • Száz éve született Balassa Iván, a református néprajztudós (Csoma Zsigmond)
 • A száz esztendeje született Töltési Imrére emlékezve (Halász Péter)
 • Száz éve hunyt el báró Szalay Imre (Debreczeni-Droppán Béla)
 • 50 éves a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
 • Fél évszázada alakult meg a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Sári Zsolt)
 • A honismereti mozgalom szerepe az 50 esztendős Szabadtéri Néprajzi Múzeum létrehozásában (Halász Péter)

KÖNYVESPOLC

 • Tanulmánykötet Balassa Iván életművéből (Selmeczi Kovács Attila)
 • Csoma Zsigmond könyve a reformáció borairól és virágairól (Kocsis Annamária)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Halász Péter)
A 2017. ÉV TARTALOMJEGYZÉKE (Összeállította: Selmeczi Kovács Attila)