Honismeret folyóirat 2018/1. száma

ÉVFORDULÓK

A pesti egyetemi ifjúság március 15-i ünnepségei a dualizmus évtizedei alatt III. (1899–1918) (M. Lovas Krisztina)

ISKOLA ÉS HONISMERET

Tanítómestereink

 • Görgei Artúr: Folyamodvány Ferenc József császárhoz
 • Egy elfelejtett magyar pedagógus, Krúdy Mária (Gráberné Bősze Klára)
 • Radetzky tanár úrról (Lukács László)
 • Történeti oktatási segédkönyv és riportkötet Levelekről (Mihalovicsné Lengyel Alojzia)

FÓRUM

 • A néprajztudomány és a hungarikumok kapcsolata (Kemecsi Lajos)
 • Kísért és tanít a múlt. Gondolatok egy emléknap és egy új könyv megjelenése alkalmából (Kováts Dániel)
 • „Honismeret nélkül nincs hazaszeretet”. Találkozás a „Prima Primissima” díjjal kitüntetett „Hazajáró” televíziós műsor szerkesztőjével, Kenyeres Oszkárral (Zika Klára)

HAGYOMÁNY

 • A pécsi ferencesek betleheme (Eperjessy Ernő)
 • A kisbíró (Gelencsér József)

TERMÉS

 • Bányászat hazánkban a kiegyezés után (Krisztián Béla)
 • A kiskőrösi Szent József-plébániatemplom története (Turán István)
 • A „lőcsei fehér asszony” születése (Merényi-Metzger Gábor)
 • Véres bíróválasztás Sáriban (Valentyik Ferenc)
 • A bácskai bunyevácok (Mándics Mihály)
 • Jeles személyiségek, érdekes emberek Feichtinger Sándor, Esztergom jótevője (Pifkó Péterné)
 • Miletz János, a sokoldalú tudós (Bihari József)
 • Nécsey József postamester, a régiséggyűjtő és múzeumalapító (Nevizánszky Gábor–Prohászka Péter)
 • Teljes élet egy díva árnyékában. Muráti (Murz) Frigyes, a reneszánsz ember (Barta Emil)
 • Rónai András érdemei a XX. századi magyar térképészet történetében (Gulyás Zoltán)
 • Emlékezés Széles Lajosra (Bodó Imre)

KRÓNIKA

 • Tájházavató ünnep Dorozsmán (Kovácsné Faltin Erzsébet)
 • A Bocskai István Társaság díjátadó ünnepsége a romániai Bihardiószegen (Sárkány Viola)
 • Gondolatok a XV. Ipoly Nap kapcsán (Bendík Béla)
 • Konferencia Csemőben Kováts Zoltán növénynemesítő emlékére (Surányi Dezső)
 • A Biblia nyomában (Dukrét Géza)
 • A Székely Kapuk Napja. (Máréfalva, 2017. október. 13.) (Szatmári Ferenc)
 • Honismeret, helytörténet Jász-Nagykun-Szolnok megyében (Örsi Julianna)
 • Dánielisz Endre laudációja (Biró Rozália)
 • Kájoni János-díjasok a XVI. Csángó Napon. (Csíkszereda, 2017. november 12.) (H. P.)

In memoriam

Emlékezés Huszár Jánosra. (1924–2017) (Tölgyesi József)
Dr. Mészáros István emlékezete (Krutsay Miklós)

KÖNYVESPOLC

Folia Collecta. A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény könyvsorozata (Várhelyi Gyula)
Gondolatok Kunkovács László új könyvéről (Kissné Kovács Adrienne)
Kóka Rozália új mesekönyve (Halász Péter)
Szeretettel paraszt őseink emlékére (Harangozó Imre)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Halász Péter)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei a 2018. év I. félévében