Honismeret folyóirat 2018/2. szám

ISKOLA ÉS HONISMERET

Tanítómestereink 

 • Jókai Mór: Nyílt szavak honunk fiatalságához 
 • Gondolatok a IV. Országos Hon- és Népismeret Konferenciáról. (Szekszárd, 2017. november 17–19.) (Gesztesi Enikő)

KÖZGYŰJTEMÉNYEK

Nehéz idők

 • A háború elviselhetetlen poétikája. A „Többes számban” mának szóló üzenetei (Császtvay Tünde)
 • A „Hadifogoly magyarok a Nagy Háborúban” című kiállítás megnyitója (Hammerstein Judit)
 • Lágerjárat. Utazó vagonkiállítás a szovjet kényszermunkatáborokba hurcoltak emlékére (Ament-Kovács Bence)

TERMÉS

Nehéz idők

 • Lázár Gyula póttartalékos főhadnagy első világháborús emlékei (Farkas Ferenc)
 • Ferenczy László, az első világháború elfeledett hőse (Szecskó Károly)
 • „Szenvedéseink tövise mellett örökké illatozó erényvirágok nyilnak” A világháborúkra adott vallásos válaszok és a Jézus Szíve tisztelet (Glässerné Nagyillés Anikó)
 • Levelek a Don-kanyarból (Bodó Imre)
 • Uhl Antal, „az üldözöttek papja” (Bodó Imre)
 • A hajósi svábok kitelepítése (Schőn Mária)
 • „Éjjel kezem feltartom”. Részlet egy készülő szociográfiából (Gutai István)

ZSENGE TERMÉS

 • Gondolatok a XXII. Országos Ifjúság Honismereti Akadémiáról (Veszprém, 2017. november 2–5.) (Bartha Éva)
 • Nepp Dénes, Szekszárd „aranykezű” szíjgyártója és bőrdíszművese (Andi Norbert–Angyal Réka–Molnár Eszter)
 • Aradi iparosdinasztiák a XIX. második és a XX. század első felében (Kecskés László Lóránt)
 • Gyárak, gyárosok, sikertörténetek a Maros partján (Biró Endre)
 • Gulyás Béla, az egri gyertyaöntő (Vratarics Adél)
 • Fekete Gyula, Érmihályfalva kovácsmestere (Kelemen Lilla Kornélia)
 • Egy nagyváradi szűcsmester a XX. században (Szűcs Máté)
 • A putnoki kékfestő mesterség (Tóth Hanna)

KRÓNIKA

Nehéz idők

 • Emlékezet határok nélkül. Helytörténeti kutatások Jász–Nagykun–Szolnok megyében (Örsi Julianna)
 • A XXIII. Partiumi Honismereti Konferencia (Dukrét Géza)
 • Alkotó honismerők Csongrád megyében (Ormos Zsuzsanna)
 • Néprajzkutatók II. Makói Találkozója (Glässer Norbert)
 • A 90 éves dr. Tóth Ferenc köszöntése (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)

In memoriam
Minőség, hűség, teljesítmény. Emlékezés Kovács Lajosra (Piliscsév, 1949. november 3.–Dorog, 2017. október 10.) 
(Dankó József–Forróné Virág Zsuzsa)
Albert Gábor emlékezete (Kóka Rozália)

A természet csodái
Színek az ibolyán innen és túl
Az Év Ásványa, a fluorit (Jánosi Melinda)
Az Év Ásványi Nyersanyaga, az alginit (Solti Gábor)
Az Év Algája, a Staurosirela grunowii (Abonyi András–B-Béres Viktória–Buczkó Krisztina)
Az Év Vadvirága, a kornistárnics (Barina Zoltán)
Az Év Fája, a virágos kőris (Bartha Dénes)
Az Év Rovara, az óriás szitakötő (Szél Győző)
Az Év Hala, a balin (Antal László–Nyeste Krisztián)
Az Év Madara, a vándorsólyom (Selmeczi Kovács Ádám)

KÖNYVESPOLC

 • Nehéz idők. Magyarok szovjet munkatáborokban (Kovács Sándor)
 • A Jászkunság és a Nagy Háború (Selmeczi Kovács Attila)
 • Szűcs Béla visszaemlékezései hadifogságára (Varga Gábor)
 • Gyóni Géza válogatott írásai a Bácskai Hírlap 1913-as évfolyamából (Valentyik Ferenc)
 • A magyar népismeret előfutárai és klasszikusai (Lukács László)
 • A szekszárdi Alsóváros emlékezete (Bárth János)
 • Hommage à Serényi Árpád (Borsos Árpád)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Halász Péter)