Honismeret folyóirat 2018/4. szám

ÉVFORDULÓK

 • Kétszáz éve született Semmelweis Ignác (Ménes András)
 • „A magyar irodalom George Sandja volt”. A száz éve halott Vay Sarolta írónőre emlékezünk (Valentyik Ferenc)

ISKOLA ÉS HONISMERET

Tanítómestereink

 • Haan Lajos: Békéscsaba vidékéről és népéről

HAGYOMÁNY

 • Adalékok a częstochowai Fekete Mária-kegykép Kárpát-medencei kultuszához (Udvarhelyi Nándor)
 • A népi vallásosság tárgyai megőrzésének jelentősége (Csukovits Anita)

TERMÉS

 • Magyarországon felfedezett ásványok (Szakáll Sándor)
 • A Hontmegyei Ritkaságokat Gyűjtő Társulat régészeti leltára és tevékenysége (Prohászka Péter)
 • Az olmützi egyetem magyar diákjainak neveiről (1590–1664) (Fülöp László)
 • A kanizsai sörfőzés kora újkori kezdetei (Kanász Viktor)
 • Adalékok Gáti István (1749–1843) nyelvész és természettudós életéhez és munkásságához (Kerpel Péter József)
 • Az agárdi temető obeliszkje és az alatta nyugvó Nádasdyak (Merényi-Metzger Gábor)
 • A második pesti lóversenypálya (Gönczi Ambrus)
 • Egy elfeledett Kaesz Gyula-villa Pestszentlőrincen (Pápai Tamás László)
 • „Uton vagyok, s nem vagy velem …”. Petőfi Nagykőrösön (Novák László Ferenc)
 • Tanúversek az ősi fészekről. Jósika Júlia (Podmaniczky Júlia) ismeretlen versei 1865-ből (Szilágyi Zita Mária)
 • Fejes István, a pap költő és polihisztor (Godzsák Attila)

KRÓNIKA

A XLVI. Országos Honismereti Akadémia. Győr, 2018. július 2–6.

 • Víz és haza. Ünnepi megnyitó (Debreczeni-Droppán Béla)

A Honismereti Akadémia kitüntetettjei

 • Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérem kitüntetésben részesültek
 • Honismereti Munkáért Emlékéremmel kitüntetettek
 • Honismereti Emléklappal kitüntettek

A szekcióülések beszámolói

 • 1. szekció: A víz és az életmód (Virágné Szalontay Judit)
 • 2. szekció: A vizek és a kultúra (Lanczendorfer Zsuzsanna)
 • 3. szekció: Vizek – fürdők – idegenforgalom (Kovacsics Imre)

A kiegyezés és a dualizmus kora
Kárpát-medencei művelődéstörténeti vetélkedő

 • Beszámoló a Honismereti Szövetség Kárpát-medencei vetélkedőjéről (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)
 • Államtitkári köszöntő (Potápi Árpád János)
 • „A hely, ahol élünk”. Országos helyismereti szakmai konferencia (Hajdu Hajnalka–Szőnyegi Hajnalka)
 • Egy kis falu nagy napja. Újra avatott emlékmű és kert a csékúti első világháborús hősöknek (Varga György)
 • Hogya György veszprémi helytörténeti kutató 95 éves (Tölgyesi József)

In memoriam

 • Elhunyt Szilárdfy Zoltán művészettörténész, címzetes esperes (Vasvári Zoltán)
 • Nyomot hagyott maga után. Lantos Antal (1929–2018) (Gábriel Tibor)
 • A makói honismeret szerény eminenciása. Meghalt Siket István László (1934–2018) (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)

KÖNYVESPOLC

 • Bányászok vallomásai (Krisztián Béla)
 • Várpalotai bányászhagyományok (P. Forgács Zsuzsanna)
 • Lexikonnal gyarapodott Ajka (Csendesné Bosits Éva)
 • Tatabányai perek 1956 után (Horváth Géza)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA (Összeállította: Halász Péter)
A Honismereti Szövetség országos honismereti-helytörténeti pályázata