Évfordulók

Honismeret folyóirat 2019/1. szám

Honismeret folyóirat 2018/5. szám

Honismeret folyóirat 2018/4. szám

  • A száz éve halott Vay Sarolta írónőre emlékezünk.
    A magyar irodalom történetében jól ismert jelenség a különc alkotók működése. Műveikből igazi kuriózumkötet állhatna össze, s ebben az...

Honismeret folyóirat 2018/1. száma

Honismeret folyóirat 2017/6 szám

  • A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2017-ben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját, 1967. február 1-jén a budapesti Néprajzi Múzeum részeként, Falumúzeum Osztály néven jött létre. A múzeum...

  • Balassa Ivánról a szűk szakmai méltatások úgy emlékeztek meg, hogy a magyar néprajz, a Kárpát-medencei magyarság és a hazai nemzeti-etnikai-vallási kisebbségek kutatója, aki a Néprajzi Múzeum,...

  • Ötvenhárom-ötvennégy esztendős lehetett Töltési Imre, amikor az 1970-es évek elején megismerkedtünk, vagy legalábbis tudomást szereztünk egymásról. Akkoriban kezdett „legalizálódni”, vagy mondjuk...

Honismeret folyóirat 2017/4 szám

  • 200 évvel ezelőtt, 1817. szeptember 28-án, Rimaszombatban megszületett egy nemesi ősöktől származó, de teljesen elszegényedett foldozó varga fiacskája, Mihály, akit később Petőfi így jellemzett: „...

Honismeret folyóirat 2017/1 szám

  • 200 éve, 1817. február 7-én született a Zemplén megyei Hommonán Trefort Ágoston, a dualizmus korának vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke, mint...

Honismeret folyóirat 2014/5 szám

  • „Magyarországnak csak egy Széchenyi-je, egy Kossuth-ja egy Deákja volt és csak egy Pulszky Ferencze van. Ha majd Pulszky Ferencz nem leszen, akkor fogjuk csak igazán tudni és érezni, – ki volt” –...

Honismeret folyóirat 2014/4 szám

Honismeret folyóirat 2013/3 szám

  • A dualizmus korszakának és a két világháború közötti Magyarország egyik legismertebb és legtekintélyesebb politikusa, Apponyi Albert gróf halálának 80. évfordulójára emlékezünk.