Beszámoló a XLVI. Országos Honismereti Akadémiáról

2018. július 11.
2018. július 2-6. között, Győrben rendezte meg a Honismereti Szövetség a XLVI. Országos Honismereti Akadémiát, amelynek témaköre ezúttal: A víz és az élet volt. Az akadémia témájának feldolgozásával elsődlegesen az volt a cél, hogy bemutassák, a víz milyen fontos szerepet játszott és játszik az emberi történelemben, hogyan határozza meg az emberek életmódját, a települések mindennapjait és fejlődését. 

A több mint négy évtizedes múlttal rendelkező akadémia minden alkalommal más megye adott helyet. Idén Győr-Moson-Sopron megye volt a házigazdája az eseménynek. A rendezvény fővédnöke: Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke volt. Az Akadémián az idén 170 helytörténeti kutató és érdeklődő vett részt, ehhez járult még kb. 60 fő, akik egy-egy napon látogatták meg a rendezvényt.

Július 2-án délelőtt a XLVI. Országos Honismereti Akadémia ünnepélyes megnyitásával vette kezdetét a Kárpát-medence legnagyobb helytörténeti konferenciája. A Himnusz eléneklése után először Néma Sándor, a Szülőföldünk Honismereti Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket. Majd a város nevében Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere, illetve Földesi Péter a Széchenyi István Egyetem rektora üdvözölte a nagy létszámban megjelent érdeklődőket. Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy mennyire fontos és jó helyszín Győr, amely történelmével, fejlődésével és értékőrzésével méltó házigazdája lesz az akadémiának. 

Ezt követően tartotta meg nyitó előadását Áder János: A víz jelentősége múlt- jelen-jövő időben címmel. Az alapos és mindenki tetszését elnyerő interaktív előadáson az államfő alapos betekintést adott korunk környezetpusztító tevékenységéről és annak látható és várható következményeiről. A vízhiány mellett problémát jelentenek a klímaváltozásnak is köszönhető természeti katasztrófák. Emellett a környezetszennyezés is komoly tragédiákat okoz. Például a folyókon keresztül az óceánba jutó műanyag szemét mára India méretű szemétszigetté állt össze. Magyarország szerencsésebb helyzete ellenére is felkészülten kell hogy várja a jelenkor globális kihívásait. 
A további ünnepélyes program folytatásaként Bodó Vera, Radnóti-díjas versmondó mondta el Bényi József: Magyarország című költeményét. Ezt követően került sor a Bél Mátyás Emlékplakett, a Honismereti Munkáért Emlékérem és az Emléklapok átadására. Majd a hagyományoknak megfelelően következhetett a faültetés, ezúttal a győri Aranyparton. Az Akadémia első napját városnézés zárta.

Július 3-án a betegsége miatt távol maradt Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató: A hagyományos ártéri haszonvételek összhangja című előadását Debreczeni-Droppán Béla olvasta fel. Ezt követte Lukács László néprajzkutató Duna kétparti települések a történelmi Magyarországon című előadása. Énekkel színesítette Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens A víz a magyar népdalkincsben című előadását. Schleicher Veronika néprajzkutató Környezeti és társadalmi változások a Balaton térségében témában adott alapos képet az érdeklődőknek. Különleges témával készült Gráfik Imre ny. múzeumi főtanácsos: A hajóvontatás Magyarországon tárgykörben. Szabó Lajos történész, múzeumigazgató a vizes sportok magyarországi történetét, eredményeit mutatta be.  A szakralitás jegyében tartották meg előadásaikat Korzenszky Richárd bencés szerzetes, pedagógus A víz szakrális szerepe, Lukácsi Zoltán rektor, székesegyházi kanonok A vizet fakasztó Szent László és a győri Herma, Hála József néprajzkutató Szent kutak, gyógyforrások az Ipoly és a Garam mentén címmel. A szakmai előadások sorát Unger Zoltán egyetemi docens székelyföldi borvizekről, illetve a borvízmúzeumról szóló előadása zárta. Végül a modern technika és a történeti kutatások jegyében Biszak Sándor ügyvezető igazgató Honismereti és helytörténeti gyűjtemények az Arcanum adatbázisaiban címmel tartott bemutatót. A nap a vízhez kapcsolódó népdalok közös éneklésével zárult, Lanczendorfer Zsuzsanna vezetése mellett.

Július 4-én Alexay Zoltán ny. főiskolai docens A Szigetköz természeti kincsei, népéletéről címmel tartott fényképes beszámolójával folytatódott az Akadémia. Néma Sándor címzetes levéltárigazgató A vízgazdálkodással kapcsolatos pecsétek és címerek a Győr Moson-Sopron megyei településeken témakörben adott elő. V. Szalontay Judit címzetes múzeumigazgató A víz szerepe és tárgyi hagyatéka a rábaközi paraszt-polgári háztartásokban tárgyban adott betekintést a népi kultúrába. Szakál Gyula egyetemi docens, szakterületének megfelelően A folyóvizek szerepe Győr modellváltásaiban – kereskedővárosból iparváros témáról beszélt.

Délután három szekcióban kezdődött meg a műhelymunka: A víz és életmód V. Szalontay Judit, A vizek és a kultúra (népzenében, népdalban, mondakincsben…) Lanczendorfer Zsuzsanna, valamint Vizek – fürdők – idegenforgalom Kovacsics Imre, a Spa Hungary Holding Zrt. és a Rába Quelle Kft. igazgatója vezetésével.

Július 5-én tanulmányutakra indultak a résztvevők a megye és a régió természeti, szakrális, történelmi és műemléki értékeinek megtekintése, megismerése érdekében. A három útvonalon: Győr - Lébény - Dunaremete - Pozsony - Dévény - Mosonmagyaróvár – Győr, illetve Győr - Öntésmajor - Fertőd - Nagycenk - Sopron - Csorna – Győr, valamint Győr - Pannonhalma - Ravazd - Táp - Tét - Felpéc - Ménfőcsanak – Győr érintésével járták be a legfontosabb történeti helyszíneket. 

Július 6-án a szekcióvezetők beszámolójával indult az utolsó nap. A záró előadáson Berényi Vince, Stratégiai Marketing igazgatója mutatta be a hazai turizmus jelenlegi helyzetét, illetve a benne rejlő lehetőségeket. A szolgáltató szektor kapcsán a távlatos tervek 2030-ig komoly célokat jelölnek meg. 

Az Akadémia ünnepélyes zárásaként Debreczeni-Droppán Béla elnök köszönetet mondott a szervezésért. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület képviseltében Lucza János titkár vette át a kopjafa vándorzászlót a Szülőföldünk Honismereti Egyesülettől. Az akadémia a Szózat eléneklésével zárult.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Végső István

A Honismereti Akadémiáról szóló tudósításokat itt olvashatja illetve nézheti meg!

Debreczeni-Droppán Béla elnök megnyitó beszédét a csatolmányból töltheti le!