Honismereti Munkáért Emléklap

MEGYE ÉV N É V
BUDAPEST
1993Berkó Gyula
Dr. Gecse Albert
Grünwalsky Károly
Dr. Meskó Sándor
Dr. Mód Aladárné
Dr. Rédey Pál
Dr. Hegedűs Zoltán
Rajnai György
Dr. Z. Szőke Pál
1998Bogyirka Emil
Szatmári Ildikó
Dr. Tóth József
1999Bóta Piroska
Gábriel Tibor
Dr. Meskó Sándor
2000Berkó Gyula
Szöllősi Mariann
2001Garbóczi László
Gönczi Ambrus
Kadlecovits Géza
2002Ádám Ferenc
Dr. Ujj Ferenc
Pándy tamás
2003Dr. Bolla Dezső
Praimajer Mária
Dr. Sipos Lajos
2004Benedek Ágnes
Buda Attila
Juhász Katalin
2005Beleznai Andor
Dr. Pintér Endre
Sipos András
2006Boda Sándorné
Bottlik Ivánné
Kahlich Endre
2007Karip Gyula
dr. Róbert Péter
Sasvári Ilona
dr. Sütő Józsefné
2008Heilauf Zsuzsa
dr. Kovács Ivánné
Lantos Antal
2009Bihari József
M. Szücs Ilona
Tekesné Zsebők Kornélia
2010Breinich Gábor
Jelenics József
Körtvélyesi Oszkár
Támogató:
Dr. Dercze Tamás polgármester
2011Ádám Ferenc
Dr. Horváth Péterné
Pesti László
2012Gavlik István
Kaltenecker Antalné
Népessy Noémi
2013Balázs Attila
Gaál Károlyné
Vízy László
2014Dr. Dobos Károly
Krizsán Sándor
Winkelmayer Zoltán
2015Budainé Juhász Katalin
Skaper Brigitta
Szelepcsényi Sándor
Széman Richárd
2016Bartos Mihály
Kadlecovits Géza
Neubrandt Istvánné
2023Földváry Gergely
Rosch Gábor
Verbai Lajos
BARANYA MEGYE
1994Cserfai Sándor
Kolics Pálné
Budai Györgyné
1995Perics Péter
Ravasz Sándor
Schwarczkopf Ádámné
Csángó Magyarok Honismereti Egyesülete
Egyházaskozár
1996Siklósi Várbarátok Baráti Köre
Szigetvári Várbarátok Köre
1997Dr. Berze János Gyermekszakkör – Pécs
1998Honismereti Szakkör – Nagytótfalu
Honismereti Kör – Lánycsók
Honismereti Egyesület – Szederkény
1999Kolics Pálné
Csatlós Ferenc
Bányász kulturális Szövetség –Pécs
2000Dallos Jenő
Görbe Istvánné
Budai Kinga
2001Garbóczi László
Gönczi Ambrus
Kadiecivits Géza
2002Lánycsóki Honismereti Egyesület
Adonyi Réka
Adonyi Zsóka
Budai Kinga
2003Cserfai Sándor
Ravaszdi László
Schwarckopf Ádámné
2004Görbe Istvánné
Békés Lajos
2005Baranya Honismereti Egyesület
2007Cserfai Sándor
Páll Lajos
Szarka Elemér
Videcz Ferencné
2008Csuhémúzeum Szentlászló
Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület
Liederkranz Német-Magyar Kulturális
Egyesület Lánycsók
Sásd Városi Honismereti Szakkör
2009Budai Györgyné
Hegedűs Éva
Nagytótfalui Iskolatörténeti Múzeum és Tájház
Támogató:
Bognár József polgárnester,
Szentlászló
2010Hámori Istvánné
Kolics Pál
Szabó Sándorné
Vókó János
2011Gál András
Simor Eszter
Molnár Attila
BÁCS-KISKUN MEGYE
1994Dr. Kuczy Károly
1996Dr. Nagy Béla
Dr. Karsai Ferenc
Réthey Pikkler Miklós
Iván László
1998Szénásiné Harton Edit
Urbán Miklósné
Rácz-Fodor Sándor
Romsics Imre
2000Székely Gábor
Trillsman Márton
Czakó Ferenc
Mesznéder Klára
Horák Béla
Kállainé Vereb Mária
Kishegyi Simon
2001Mészáros Márta
Héjjas István
Mokány József
Dr. Sütő Mihály
Székelyné dr. Kőrösi Ilona
Vasné Mészáros Katalin
2002Papné Csaplár Krisztina
Szabadi Pál
Kozicz János
2003Nagy Jánosné
Réthey Pikkler Lajos
Schantliné Farkas Julianna
Dr. Sütő Mihályné
Varga Istvánné
2004Asbóth Miklós
Földes György
Káposzta Lajos
Mészáros Márta
2005Bajtai Mária
Balogh Mihály
Kenyeres Dénes
Széplaki Ferenc
2010Kenyeres Dénes
2011Ádám András
Dr. Halász Erzsébet
Molnár Péterné
Sebestyén Imre
Sebestyén Imréné
Varga Istvánné
2023prof. dr. Kürti László
Papp Klára

Támogatói oklevél
Kecskeméti Katona József Könyvtár
Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára
BÉKÉS MEGYE
1994Pelle Ferenc
Homok Lajosné
1995Kiss Horváth Sándor
Pleskonics András
Takács László
1996Dr. Kalhammer Mátyásné és munkatársai
Kondoros Városi Könyvtár
Nagy Ferencné
1997Réthy Zsigmond
Hetényi György
1998Tóth Sándor
2003Kiss Horváth Sándor
Bozó Vilmos
Bozó Vilmosné
Fabinyi Gáborné
2005Árkus Péter
Murányi Magdolna
2007Szabó Imre
Bagyinszky Mariann
2009Fekete János
Dr. Lovász György
Réthy Erzsébet
Dr. Sicz György
Támogató:
Szarvas Önkormányzata
Füzesgyarmat Önkormányzata
2010Bukody István
Csomósné Tanka Ilona
Tulkán Józsefné Gulkás Noémi
2011Izsák József
Izsákné dr. Hetényi Valéria
Törőcsik Mária
2012Rapajkó Tibor
Szelekovszki László
Tudásház Békéscsaba
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
1993Zakupszky László
1994Soltész József – Ózd
Slezsák Imre – Edelény
Pozbai Dezsőné – Szikszó
1995Kiss József
Kissné Király Piroska
Zelenák István
1996Dr. Bencsik János
Dr. Demjén István
Fehér József
2005Beri Béla
2008József Attila Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola Ózd
2010Döbör Istvánné
Takács László
Támogató: Dr. Ódor Ferenc megyei elnök
Hideg Imre főosztályvezető
2011Zrínyi Ilona Gimnázium – Miskolc
2012Evva Margit
Dr. Szabó Istvánné
Burdigáné Csoma Mária
Lajos Árpád Honismereti Egyesület Ózd
2013Marozsán Zsolt
Tóth Tamás
Elek Józsefné Farkas Emőke
2014Horváth Csabáné
2015Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet Miskolc
Fazekas Erzsébet Ónod
Tóth Erika Mezőkövesd
2016Alabán Péter Ózd
Dr. Bodnár Mónika Miskolc
Támogató:
Tóth Arnold ig. h. HOM
2017 Török János
Dr. Csizmadia László
Ducsai Attila
Ujj Péter
Godzsák Attila
Nagy István
2018Bózsvári József
Bukodiné Sólyom Ilona
Mátyus Balázsné
Ráczné Földesi Csilla
Tarnóczi József
Ifj. Vass Tibor
Támogatásért oklevél:
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc
Oláh Zsolt Béla, Ózd.
2019Benyhe László
Elek Éva
Nyíri Péter
Szabó Ferencné
Perecsényi Mihály
Tóth Mihály
Kopasz Józse
Zolenszky Gabriella
Bánfalvi László
Szlovák Sándor
Dr. Szedresi István
2023Hideg Ágnes
Kis József
Nagyné Szabó Mária
Sárközi Ágnes
Szinyéri János
CSONGRÁD MEGYE
1994Rakonczai János – Szeged
Dr. Marjanucz László – Szeged
Bogdán Lajos
1995Radocsai Ferenc
Szigeti György
Veszelinov Dánielné
1996Tóth Emma
Kovács Lajos
Czakó Józsefné
1997Dr. Bárkányi Ildikó
Hodák Györgyné
Nagy Vera
1998Dr. Ősz Károly
Nagyfalusi Istvánné
Kemény Lajosné
1999Dudás Lajos
Komoly Pál
Vargáné Nagyfalusi Ilona
2000Gergelyné Bodó Mária
Móricz Ágnes
2001Dr.Károly Attila
Pál Lászlóné
2002Fuchsné Benák Katalin
Dr.Lovász Józsefné
Csanádpalotai Ifjúsági Honismereti Kör
2003Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
2004Szigeti János
Szilágyi Sándorné
2005Molnár Mária
2006Erdélyi Péter
Vargáné Antal Ilona
Fuchsné Benák Katalin
2007Ábrahám Vera
2008Hodák Györgyné
Kemény Lajosné
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
Dr. Ősz Károly
2009Endrész Erzsébet
Georgiádes Ildikó
Bari Gyöngyi
2010Horváth Erzsébet
Labádi Lajos
Lőkös Sándorné
Ormos Zsuzsanna
2011Dr. Kruzslicz István
Licsicsányi István
Pál Richárd
Dr. Szűcs Judit
id. Tószegi Gyuláné
2012Badicsné Szikszai Zsuzsanna
Kovács Lajos István
Rostáné Hajdú Erzsébet
Virág Etelka
Közösség:
„Kiss Mária Hortensia” Honismereti Kör
Kiszombor
2013Gilicze János
Dr. Szerdahelyi Péterné
Támogató:
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
2014Molnár Imréné
Biernacki Karol
Molnárné Ferenczy Valéria
ifj. Pintér István
Vass József
Marosvidék Baráti Társaság Makó
2015Erdélyi Mónika Szeged
Forgó Géza Makó
Licsicsányi István Csongrád
Közösség:
Pitvarosi Honismereti Baráti Kör
2016Lantos Imre Szentes
Dr. Markos Gyöngyi
Tímár Ferenc
Urbancsok Zsolt
Közösség:
Szegedi Móravárosi Szakképző Iskola
Honismereti Köre
2023dr. Széll Gábor
dr. Tóthné Facskó Zsuzsánna
FEJÉR MEGYE
1993Klauszné Móra Magda
Lendvai Zoltán
1994Párnizky József
Madarász István
Alcsútdobozi Helytörténeti Kör
1995Braun Lászlóné
Fellegi Imre
Szakáll Béláné
1996Kálmán Katalin
Braun László
Braun Lászlóné
1997Huboda Ilona
Rikli Zsuzsanna
Üvegesné Hornyák Mária
1998Általános Isk. és Szakközépisk. – Csór
Verebics Géza
1999Zentai úti Ált. Isk. Honismereti Szakkör – Székesfehérvár
Németh Mária
Pásztor József
2000Braun Barbara
Munkácsy Mihály Általános Iskola Szakköre
Székesfehérvár
Párnizky Józsefné
2001Bartos György
Szabó Imréné
Kovácsné Sudár Magdolna
2002Benke Valéria
2003Kunstár Béla
Laczkóné Kiss Ágnes
Nagy Imréné
2005Bíró Sándorné
Dr. Kisari Sándorné
Szőnyegi Hajnalka
2009Nyitrainé Pásztor Ágnes
Kalmár Istvánné
Kozma Erzsébet
Stermeczky Istvánné
Tornyai Jánosné
2010Bánszkiné Spergel Mária
Bíró Sándorné
Elbert Mária Anna
Lábadi Zoltán
2011Palotai Réka
Mátyás király Általános Iskola – Csór
2012Bánszki István
Farkas Éva
Nagy Márta
Tornyai János
2013Nyitrainé Pásztor Ágnes
Rátkai Zsuzsanna
Közösség:
Alcsúti Honismereti Kör
2014Balla Istvánné
Kalmár Istvánné
Móricz Ákosné
Szemenyei Imréné
GYŐR-SOPRON-MOSON MEGYE
1995Horváth Győző
Néma Sándor
Veszprémi György
1996Páyer Imre
Kovács Éva
1997Petőfalviné Erdélyi Katalin
Balogh Mihály
Dr. Dékány Sándorné
Dr. Karácsony István
Orbánné dr. Horváth Mária
Rábapatonai Ált. és Szakközépiskola
Pannonhalmi Ált. és Szakközépiskola
Halászi Ált. Iskola Hagyományőrző
Szakköre
1998Néma Sándor
Rigó Endréné
1999Szalai Attila
2000Reluhoffer Imréné
2001Józsa Tamás
2002Gesztesi Lajosné
2003Harsányi Ferencné
2004Kozma Lászlóné
2005Dr. Földi Józsefné
Dr. Földi József
2007Hárs József
Korcz Antalné
Magyar Imréné
Takács Istvánné
2008Rábelné Kutasi Zsuzsa
Németh Tibor
Dr. Gunyhó Imréné
Harsányi Ferencné
2009Balogh Mihály
2010Grábics Júlia
2018Gesztesi Lajosné
Harsányi Ferencné
Dr. Karácsony István
Schmidtné Balázs Lívia
Dr. Szűcs Tibor
Takács Istvánné
Torma Attila
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
1994Buczkó József
Őri József
Bődi István
1998Szamosújvári Sándor 45 éves Honismereti Kör
Haja István
Ludmanné Papp Ilona
Kállai Irén
2006Szőke János
Ruszoly Barnabás
Jordán Sándor
Ludmanné Papp Ilona
Ráczné Gali Magdolna
HEVES MEGYE
1995Esterházy Károly Tanárképző Főiskola
Honismereti Kollégiuma
„Forrás” Gyermek Szabadidő Központ
Honismereti Közössége
1998Honismereti Kör – Füzesabony
„Forrás” Gyermek Szabadidő központ
Honismereti Kör
2000Dr. Misóczki Lajos
Tóth Vilmos
Mészárosné Pusztai Éva
Somfai Tiborné
Dr. Zakupszky László
2008Nyugdíjas Hagyományőrző Népdalkör Parád
2009Domoszlói Nefelejcs Népdalkör
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
2011Egri Kulturális és Művészeti Központ
Egri Felsővárosi Általános Iskola
Balassi Bálint Tagiskola
2012Vízy Pál
Közösségek:
Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési
Szolgáltató Intézmény
Parádi Fáy András Általános és Zeneiskola
tantestülete
Sancta Maria Általános Iskola és Gimnázium
Kollégiuma és Zeneiskola
2013Molnár Endréné
Csontos Béláné
Katonáné Hajdú Ilona
Nagy Sándor
Pogonyi Lászlóné
Vincze Károlyné
Zelei Csilla
Támogatók:
Egri Kulturális és Művészeti Központ
Minorita Rend Szent Hedvig Kollégiuma
Pásztorvölgyi Általános Iskola és
Gimnázium
2015Gálné Miklós Zsuzsanna
2016Bukolyi Ferencné
Gyöngyösi Sándorné
Kiss Endréné
Kovács Istvánné
Katonáné Hajdú Ilona Kis Kitti
Kis Beáta
Tóth Enikő
dr. Vargáné Lukács Tünde

Intézmény:
– Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája
– Hunyadi Mátyás Általános Iskola Eger
– Jókai Mór Általános Iskola Szilvásvárad
– Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
1996Faragó Jánosné
Gulyás Katalin
Napsugár Gyermekház – Szolnok
1998Dr. Nagymolnár Miklós
Kovácsné Kaposvári Gyöngyi
Zana József
Pásztor Barnabásné
V. Tóth Áron
Zelei Józsefné
Nemes Györgyné
Kovácsné Kaposvári Gyöngyi
2009Hajdú László polgármester, Jászkisér
2010Darabos László
Fodorné Hámori Ágnes
Földi József
Szüle Katalin
Vigh Mária
Támogató:
Dr. Rédei István
Járvás István
Fejér Andor
2011Gubicz András
Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet
2012Szakálné Torma Eszter
Barakka Gábor
2013Benedek József
Lukácsi György
Lukácsi Györgyné
2014Antal Miklós
Dr. Gecse Annabella
Közösség:
– Búzavirág Népdalkör
– Jászkiséri Egyetértés Népdalkör
– Jászkiséri Óvoda óvónői
2015Jászkiséri Csete Balázs Honismereti
Egyesület Játszóházi Csoportja
2023Bollók György
Bollók Györgyné Gyurkó Mária
Jász Múzeum Dolgozói
Jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör játszóházi csoportja
Kóródi Anikó Zsuzsanna
Kovács Béláné Pető Magdolna
Varga József,
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
1993Balogh László
Dropa Sámuel
Petrik József
Stróbel Árpád
2009Kovács Lajos
Forróné Virág Zsuzsa
Támogató:
Dr. Tittmann János polgármester Dorog
2011Izsó Károly
Nádasiné Balatoni Anna
Óvári Zsuzsa
Padányi Lajos
2012Barakka Gábor
2023dr. Horváth Géza
Schönwälder Miklósné
NÓGRÁD MEGYE
1994Oroszlánné Mészáros Ágnes
2005Kunné Kubicza Erzsébet
PEST MEGYE
1993
Fogarasi Mihály
Szatmári Lajos
Hidvégi Lajos
Offela Sándor
1994Vöő Imre
Szakáll Lászlóné
Terbe Józsefné
Kürti Béla
1997Szakáll Lászlóné
Terbe Józsefné
Juhász Sándorné
Kenyéri Kornélia
Egey Tibor
Erősvári Pál
2000Erősváry Pál
Vöő Imre
2002Monorért Baráti Kör
Németh László
Szakáll Lászlóné
2005Katona Pál
Szakáll Lászlóné
2009Gál Róza
– Örökségem az Örökséged Egyesület
– Peregi Nyugdíjas Hagyományőrző Egyesület
– Lacházi Kiskun Nyugdíjas Egyesület

Támogató:
Kiskunlacháza NK. Önkormányzat
Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár
SOMOGY MEGYE
1995Bodó Imre
Körpöly Ibolya
Sándor Mária
1997Szőke József
Tóth Tibor
Csepinszky Mária
1998Friesz Kázmér
Róka Gyula
Koltai Péter
Horváth Aladár
László István
1999Mihály Gyula
2003Friesz Kázmér
Lesz Gyula
B. Tóth Tibor
2005Varga Róbert
Dr. Horváth József
Hosszú László
Dr. Vértes László
H. Rádics Márta
Vidák Tünde
Berta Gyula
Tóth Jenő
Frech József
2006Lévai József
Bősze Gábor
Minczinger Katalin
Kovács Ilona
Eőry Béla
2007Bognár Zoltán
Tóth Dénes
2008Móring József Attila
Lőrincz Sándor
dr. Sipos Csaba

Támogató:
Somogy Megye Közgyűlése
2009Dr. Magyar Kálmán
Bank Lajos
2010Kapitány Orsolya
Kövesdiné Panyi Antónia
Gál Jenő
2012Búzás Péter polgármester
2015Árvai Ilona
Frech Józsefné
Minczinger Katalin
Zajcsukné Páhi Katalin
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
1995Dr. Bene János
dr. Nagy Ferenc
Orosz Szilárd
1996Muszta János
Antal Miklós
Kormány Margit
1997Lucza János
dr. László Géza
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Helytörténeti Csoportja
1999Ferku Imre
Dr. Németh Péterné
Szabó Imréné
2000Szalga Zoltán
2001Kriveczky Béla
2003Dr. Szabó Géza + 5 elnökségi tag
Tóth Sándor
dr. Galambos Sándor
2008Ifj. Kovács Géza
TOLNA MEGYE
1994Dr. Pap Tihamér
Gömöry József
Csepregi Béla
Dr. Németh Pálné
1995Dr. Kiszler Gyuláné
Simon Károly
Solymár Imre
1997Fábián Mártonné
Hoffmaister Lajos
Hegedüs Ferenc
Wichmann Henrik
Várostörténeti Klub – Szekszárd
1998Glöckner János
Csapó Dániel Középiskola – Szekszárd
Dr. Csanádi György Helytörténeti
Gyűjtemény – Bátaszék
1999Bai József
Bodó Imre
Takács Istvánné
Városvédő Egyesület – Dombóvár
2001Bölcske Önkormányzata
Pongrácz Gábor
Süveges Zoltán
Széni Attila
2002Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár
Kakasdi Sebestyén Ádám Egyesület
Szekszárdi Palánki Csapó Dániel
Szakközépiskola
2003Bonyhádi Honismereti Kör
Bíró Mártonné
Bíró Gyula
Bujdos István
Endreffyné Takács Mária
Szőts Zoltán
Gesztesi Enikő
Ezer Anita
2004Freund Sándor
Dr. Imreh Csanádné
Koszorús Katalin
Losoncziné Zana Judit
2005Andrásné Marton Zsuzsa
Miszlai Zsuzsanna
2006Dr. Benkő András
Beregnyei Miklós
Csönglei István
Dr. Kolta László
Letenyeiné Mráz Mária
Krász Endréné
Rónai Józsefné
Szakál László

– Szekszárdi „Vasárnap” Szerkesztősége
– Váradi Antal Értékmentő Egyesület
2007Deák Istvánné
Horváth Endréné
Kiss József
Dr. Méry Éva
Kocsis György
Vargáné Kisfalvi Erzsébet
2008Wilhelm János
Támogatók:
dr. Rédey Zsolt polgármester Sümeg
Schhindler László polgármester Bánd
Pintér Ferenc polgármester Noszlop
Völgységi Turista Egyesület Bonyhád
Tolna Megyei Természetbarát Szövetség
Rillné Csapó Etelka
2009Gelencsér Gyula
Horváth Árpádné
Kacziánné Józsa Hedvig
Dr. László Péter
Zentai András
2010Csapóné Bai Irén
Csík Mária
Glöckner Jánosné
Hadikfalvi Istvánné
Rudolf László
Temesi Ágnes
Támogató:
Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára
Simontornya Múltjáért Alapítvány
2011Dömötör Józsefné
Szabó Rita
Dr. Balázs Kovács Sándor
Dr. Kriston-Vizi József
Stefán György
2012Decsi Kiss János
Gallai Erzsébet
Horváth Endre
Kárpáti Andrásné
Romvári Jakab
Közösségek:
– Illyés Gyula Gimnázium Dombóvár
– Kölesd Felnőtt Honismereti Szakköre
– Nyugalmazott Óvónők „Brunszvik Teréz” Egyesülete
– Városi Könyvtár Gyönk
2013Baltavári István
Baltavári Istvánné
Barteczka Mária
Jakab Géza
Dr. Pappné Farkas Gabriella
Videcz Ferencné
Steib György
– Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület
2015Bischoff Tamás
Babosné Csapó erika
Dománszky Zoltán
Elblinger Ferenc
Erky-Nagy Tibor

Támogatók:
Heilmann Józsefné
Katona Szilvia
Szász János

– Wosinszky Mór Megyei Múzeum Szekszárd
– Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
2023Barteczka Leszek
Dránovits István
Gruber László
Király Linda
Király Zoltán
Szepesi László.
VAS MEGYE
1993Nádasdy Lajos
Dr. Gonda György
Dr. Csiszár Károly
Kovács Béla
Beszprémi Józsefné
Pomogyi József
Szerdahelyi Pál
Horváth Istvánné
Budai József
Horváth Jánosné
dr. Kovács Jenő
1994Pungor Zoltán
Szakály Ferenc
Kondicsné dr. Kovács Éva
1995Bárány László
Mayer László
Vízi László
1996Sill Aba Ferenc
Koszorús Ödön
Káldos Gyula
2000Buzáné Kiss Bernadett
„Csaba József” Honismereti Egyesület Körmend
Honismereti Munkaközösség – Celldömölk
2002Gyarmati Tiborné
Szibler Imréné
Pethő Gyula
Balogh János
2003Pálffy József
Dénes József
Biczó Ferenc
Molnár Gábor
Keresztury Józsefné
2004Balogh Péter
ifj. Ács László
Dr. Köbölkuti Katalin
Sudár Lászlóné
Szép József
2005Szabó Csaba
Szép József
Lendvai Istvánné
Kompháthy Kálmán
2009Dr. Horváth Sándor
Dr. Kövér István
Sági Ferenc
Takács Ferenc
2010Beszprémi Józsefné
Dr. Gál József
Horváth György
Mecsériné Doktor Rozália
Dr. Stipkovits Ferenc
Dr. Tilcsik György
2012Varga Károly Gyula
Dr. Stipkovits Ferenc
Mecsériné Doktor Rozália
Dr. Simonné Pável Judit
Koszorús Ödön
Tausz István
VESZPRÉM MEGYE
1993Benke László
Nádasdy Lajos református Egyházi Gyűjtemény – Pápa
Ortutay Gyula
Dr. Körmendy József
Zombori Kálmán
Schönwald Mária
Szabó Dénes
Fodor József
Süle Sándor
Hogya György
Szalóky Károly
Páldy Róbert
Somfainé Pados Mária
1996Váminé Molnár Emma
P. Miklós Tamás
1997Úry János
Mészáros Gyula
Fejes Sándor
1998Mezei Zsolt
Némethné Horváth Ilona
Rásky Mihályné
Szülőföld Baráti Kör – Dáka
Honismereti Egyesület – Zánka
1999Honismereti Egyesület – Révfülöp
Fejes Sándor
Rainer Pál
2000Tilhoff Endre
2001Hangodi László
Karika Erzsébet
P. Miks Tamás
Némethné Rácz Lídia
Albrecht Sándor
2002Bontó Józsefné
Miklósi Szikes Csaba
Reményi Antal
Wöller István
2003Dr. Csiszár Miklósné
Nyulasi József
Horváth Lajos
XV. Pápai Honismereti Tábor
2005Hajdú Margit
Nagy Lajos
Földing Ernő
Vér Lászlóné
Vér László
Schweiger Emil
2006Illés Ferenc
Molnár Jánosné
Kováts Sándor
Lichtneckert András
Kiss Albertné
Oláh Ferenc
Molnár Kálmán
2007Tatai Zoltán
Bakonyi Lajos
Borbás László
Czeidl József
Illés Mária
Kozma Károly
Sebő József
Hoffmann István
Bándi László
Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület
Patka László
2008Dr. Csiszár Miklós
Szabóné Vörös Györgyi
Mátrainé Mester Katalin
Makra Ernőné
2009Csapó Imréné
Nagy Lajos
Szegedi József
Támogató:
Pintér Imre polgármester, Lovászpatona
Sárköziné Sárovits Hajnalka
Varga Zoltán
2010
Dr. Roth Mihály
Vereskúti Klára
Támogató:
Ebele Ferenc plébános
Fehér Mária c. körjegyző
Hebling Zsolt polgármester
2011Vörösné Márkus Hajnalka
Támogatók:
Hoffmann Valéria
Szabó Gergely
Szedlák Attila
Dr. Horváth Zsolt
Kecskés József
Köntös László
Barczáné Majsa Klára
Tormai Endre
Tóth Bencze Tamás
2012Kovács Győző Gyula
Dr. Ács Anna
Tolonics István
Heffler László
Fejes Sándor
Gy. Lovassy Klára

Támogatók:
Faa Judit
Márkus Zoltán
Czeidli József
2013Móri Sándor
Révfülöpi Honismereti Egyesület

Támogatók:
Pálmann Judit
Harczi Lívia
Keszey János
Áment Márton
2014Dr. Makra Ernőné
Kovács István
Töltési Erzsébet
2015Váminé Molnár Emma
Vesztróczy László
Varga Béla
Varga György

Támogató:
Schildmayer Ferenc
ZALA MEGYE
1995Dr. Gyimesi Endre
Dr. Szinku Mihály
Tantalics Béla
1996Vaska Miklós
Tantalics Béla
Dr. Gyimesi Endre
Dr. Szinku Mihály
2008Horváth Miklós
Őriné Dr. Bilkei Irén
Dr. Kiss Gábor
JÁSZJÁKÓHALMA
2011
Dr. Lengyel Gyöngyi
Bathelt Krisztina
Gergely Béláné
2012Támogatók:
Borbás Zsolt
Csík Nándor
Hagyóné Kovács Judit
Nagy Dezsőné
Pócs János
2013Támogatók:
Fodor Dénes
Kovács Sándor
Lendvai Miklós
Losonczi Mihály

– Gubicz András Gazdakör
– Jákó Kertbarát Kör
– Községi Népdalkör
2014Czuk Ferenc
Haraszti Gábor

– Mozgássérültek Klubja
– Rácz Aladár Zeneiskola Fúvószenekara
2015Balogh Zoltán
Muhari Zoltánné
Fülöp Tibor Zoltán
Magyar Aliz

– Nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat
– Terjéki Tünde polgármester
– Tóth András
2016Farkas Dezső
Forgács József
Kohajda Zoltán
Varga András

Közösség:
– Első Jászkun Honvéd Emlékzászlóalj
– Jákóhalma Baráti Társaság
HATÁRON TÚLIAK
1994Görföl Jenő – Pozsony
Csiszár Antal – Székelyudvarhely
Révész Erzsébet – Kolozsvár
dr. Csáky Károly – Ipolyság
Dukrét Géza – Nagyvárad
1995Virág Ibolya – Horgos
Göncz László- – Lendva
Palkó Attila – Kolozsvár
Görföl Jenő Rév-Komárom
1997Dr. Mészáros Sándor – Vajdaság
Lábadi Károly – Horvátország
Varga Sándor – Szlovénia
1998Adorján Rudolf -Dicsőszentmárton
Dukrét Géza – Nagyvárad
Nagy István – Újvidék
dr. Szénássy Zoltán Rév-Komárom
Zsók Béla – Déva
2009Kiss Margit – Kolozsvár
2012Kőváry László Honismereti Kör
Kolozsvár
2013Dániel Erzsébet Nána
Fleisz Judit Nagyvárad
Olasz Angéla Arad
Kiss Margit Kolozsvár
Kiss-Iván Anna Horgos
Szabó Lajos Szabadka
Z. Urbán Aladár Olovány