Megyei szervezetek

A megyei honismereti egyesületek a mozgalom megyei, illetve regionális feladatait látják el. A Szövetséggel és egymással együttműködve, a megyén belüli erőket számon tartva és összefogva szervezik térségükben az évfordulókhoz, jeles személyekhez kötődő rendezvényeket, emléktáblákat helyeznek el vagy koszorúznak, megyei honismereti kiadványokat jelentetnek meg, honismereti táborokat szerveznek.