Mi a honismeret?

A honismeret fogalom lényege a kifejezés értelmében rejlik. A hon szavunk a haza régies szinonimája (gondoljunk csak a honvéd vagy az otthon szavunkra). Ebből következik, hogy a honismeret azt a célt szolgálja, hogy minél otthonosabban érezzük magunkat szülőhelyünkön, lakhelyünkön – vagyis honunk egy szegletén – kisebb nagyobb darabján, végső soron az egész hazában. Különösen fontos ez nálunk magyaroknál, ahol az ország és a nemzet nem esik egybe.

A honismereti mozgalom olyan önkéntes, pártoktól független, egyéni vagy csoportos közösségi tevékenység, amely a lakó- és munkahely, a szülőföld, a haza történelmének, múltjának és jelenének, kultúrájának megismerését, tiszteletét és a nép önbecsülését szolgálja.

A honismeret egyik fő oszlopa a helytörténet, ami a „köztörténet hajszálgyökérzete”. Ezen keresztül jutnak el a közösséget éltető szellemi tápanyagok a közjót szolgálva leginkább a társadalom szervezetébe.

Ahogy a helytörténet a „köztörténet hajszálgyökérzete”, úgy a honismeret a „nemzettudatunk környezetvédelme”. Az a bizonyos gyökérzet annál biztosabban tartja a fát, minél sokrétűbb, minél összetettebb, ahol összeér a gyökér a szárral, a múlt a jelennel s talán még a jövővel is.

Honismereti Szövetség
Cím: 1088, Múzeum krt. 14-16.
Iroda: Budapest V., Magyar u. 40., 109. iroda
Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 364
Tel/fax: +36 1 327 7761
E-mail: honismerettitkar@gmail.com

Adószám: 19624947-1-42
Cégjegyzékszám:  01-02-0002153
Bankszámlaszám: 11705008-20411938