Balassagyarmati Honismereti Kör​

A Balassagyarmati Honismereti Kör Nógrád megye egyik legrégibb hagyományápoló civil szervezete, amely az irodalmi és történelmi múlt, az épített és természeti környezeti értékek feltárására és megőrzésére alakult.

A kör – amely a Honismereti Szövetség alapító tagja – a Madách Imre Városi Könyvtár keretei között, 1978. szeptember 25-én jött létre, amikor Podlipszky Ervin könyvtárigazgató a város tizenhat prominens személyiségét hívta össze. Az alapítók Kovalcsik András tanárt választották elnökül, aki ezt a tisztséget haláláig, 2007. február 9-ig töltötte be. Az elmúlt időszakban több mint négyszáz rendezvény zajlott le a körnek és a Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó „Csillagházban”, a 2005-ben megújult, volt Kacskovics-kúriában. A rendezvények jelentős része a városhoz kötődő alkotók: irodalmárok, képzőművészek, a legkülönfélébb foglalkozási ágak és szakterületek figyelemre méltó, jeles személyiségeinek méltatását szolgálta. Az egyesület tagjai (számuk 80-100 fő között változik) élő kapcsolatot tartanak fenn a városból elszármazottakkal és a határ túloldalán élő magyarsággal. Kiadványaik közül a legfontosabb az 1979-től megjelenő, több mint 50 kötetet megélt Balassagyarmati Honismereti Híradó.

Az 1990-es évektől törekedtünk a határontúli magyar táj, történelem, kultúra és hagyományőrzés egyesületi keretekben történő megismerésére, kapcsolatokat építettünk intézményekkel, civil szervezetekkel, együttműködő partnereket kerestünk. (Például: Vajdasági Honismereti Társaság, Bácsország c. folyóirat, Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége, Kőváry László Honismereti Kör, Kolozsvár, Beregszászi Múzeum, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Tivadarfalvai Református Líceum). Tanulmányutakat, autóbuszos kirándulásokat szerveztünk Erdélybe, Felvidékre, Vajdaságba, Kárpátaljára.

A Honismereti Szövetség felmenő rendszerű, nagyszabású történelmi és művelődéstörténeti vetélkedőinek helyi házigazdái voltunk, megszerveztük és lebonyolítottuk a megyei fordulókat (Márciusi Ifjak, Emese álma, Hős Rákóczi Népe, Felkelt a napunk, A tudás forrásai). Helyi, megyei és regionális vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken egyesületi tagjaink rendszeresen közreműködnek.

A Balassagyarmati Honismereti Kör Balassagyarmatért Emlékéremmel kitüntetett civil szervezet (2002). 2007 szeptemberétől elnökség irányítja a kör munkáját, melynek tagjai dr. Bacskó Józsefné, Kovács Ferenc, Kovalcsik István, Kunné Kubicza Erzsébet, Vas Ágnes. A Honismereti Kör titkára Ács Zsuzsanna, a Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa. A Madách Imre Városi Könyvtár honlapján és a Helytörténeti Gyűjtemény facebook oldalán további értékes információk érhetők el a Honismereti Kör munkájáról. A Balassagyarmati Honismereti Kör 39 évéről itt olvashat.

Az utóbbi évek jelentős egyesületi munkái közé tartoztak: 2013-ban a doni áttörés évfordulójához kapcsolódó rendezvények, 2014-ben egész évre szóló első világháborús program, konferencia, szakmai tanulmányút. 2015-ben emléktáblát avattunk a duklai hágónál, a lengyel-szlovák határnál. 2016 szeptemberében közel 2000 kilométeres szakmai tanulmányutat és kegyeleti zarándoklatot szerveztünk Kárpátaljára az üldözöttek emlékéve alkalmából. November 18-án került sor a Fejezetek az elhallgatott történelemből című konferenciára. 2017. május 26-án Közös történelmi múltunk a Kárpát-medencében címmel rendeztünk konferenciát.

A kecskeméti székhelyű elnökség által szervezett programok mellett tartalmas és elhivatott munka folyik a megye többi településén is.

Kapcsolódó hírek

Kubinyi Ágoston Emléknap
Hagyományőrző Civil Társaság, Nógrád Vármegye Önkormányzata, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia
Együttműködő szervezetek, Események
Nógrád
Az Árpád gyorssínautóbusz és kortársai –
Gere József, balassagyarmati Helytörténeti Gyűjtemény
Események, Helytörténészek
Balassagyarmat, Nógrád
Helytörténeti Gyűjtemény
Együttműködő szervezetek, Események, Helytörténészek
Balassagyarmat, Nógrád
Gondolat-karcolatok: Klenóczky Sándor előadása
Tagszervezetek
Nógrád
Megjelent a Kemecsei Helytörténeti Krónika újabb száma
Honismereti Szövetség
Együttműködő szervezetek, Helytörténeti lapok, Tagszervezetek
Kemecse, Nógrád
Támogassa a Balassagyarmati évkönyv megjelenését
Honismereti Szövetség
Tagszervezetek
Nógrád
Megjelent a Kemecsei Helytörténeti Krónika újabb száma
Honismereti Szövetség
Helytörténeti lapok, Tagszervezetek
Nógrád
Lengyel menekültek az Ipoly mentén
Ipoly Túrarendszer, Madách Imre Városi Könyvtár
Együttműködő szervezetek, Események
Nógrád