Heves Megyei Honismereti Egyesület

A Heves Megyei Honismereti Egyesület 1990. május 17-én alakult 39 taggal. Alapítói már évtizedekkel korábban elkötelezett tagjai voltak a honismereti mozgalomnak. 1990 júniusától – mint alapító tagszervezet – folyamatosan részt vesz a Honismereti Szövetség munkájában.

A Honismereti Egyesület választott elnöke (1990-2006) dr. Csiffáry Gergely kandidátus, történész volt, aki az 1970-es évektől tudományos igénnyel foglalkozott a honismerettel. Somfai Tiborné történelem szakos tanár már az 1950-es években Parád községben a népművészet, helytörténet, honismereti szakkör vezetője, az egri Forrás Gyermek Szabadidő Központ népművész- honismereti szakkör vezetője. 2006-2013 között az egyesület vezetője. Dr. Nemes Lajos 2013-tól vezeti az egyesületet. Az 1970-es évektől a helytörténeti munkák sorozatának szerzője, az EKF történelem tanszékén a helytörténeti stúdiumok, kutatás és forrásfeltárás tanára. Múlhatatlan érdemei vannak az egyesület életében Hajdú Jánosnénak az egyesület titkárának, Dr. Csiffáryné Schwalm Edit néprajzos-muzeológusnak, Dr. Misóczky Lajos főiskolai tanárnak, Molnár Lajosnak és Mészárosné Pusztai Évának, akik a Forrás igazgatóiként bázist biztosítottak az egyesületnek.

Az egyesület munkája során kapcsolatot épített ki a Heves megyében lévő, honismerettel is foglalkozó egyesületekkel, az Egri vár baráti körével, a különböző nyugdíjas klubokkal, nemzetiségi szervezetekkel és a megye általános és középiskoláival, valamint az egri Eszterházi Károly Főiskolával (ma egyetem).

A XL. Országos Honismereti Akadémia 2012. július 1-6 között Egerben került megrendezésre. Témája stílszerűen illeszkedett a város és a megye életéhez: a szőlőtermesztéshez, a borkészítéshez és az ezekhez kapcsolódó néphagyományokhoz. Helyi témájú előadás is elhangzott: Dr. Nemes Lajos előadásában „Eger város hegyrendészete a 18. század végéig” címmel.

Az egyesület több vonalon is igyekszik a fiatalokat bevonni a honismereti munkába. Ennek egyik megjelenési formája a Szövetség által rendezett Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia. A XII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia megrendezésére 2007. október 29-31 között Egerben került sor, mely a „Történelmi várak” témakörét dolgozta fel.

A II. Országos Hon- és Népismereti Konferencia 2015. szeptember 25-27 között ugyancsak Egerben került megrendezésre, „Helytörténeti tankönyvek, munkafüzetek óvodától a középiskoláig” témában.

A fiatalokhoz kapcsolódnak a különböző vetélkedők, amelyeket általános- és középiskolások részére hirdetünk meg.

2012-től kezdve az egyesület általános iskolások részére hirdetett vetélkedőket.

  • „Summáját írom Eger várának” 2013-2014.
  • „A Nagy háború” az első világháború emlékezete 2015-2016 (21 iskola –22 csapat)
  • A II. világháború 2016-2017 (26 iskola – 29 csapat)
  • Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 2017-2018 (25 iskola – 29 csapat.

A fiatalabb korosztály részére kézműves foglalkozásokat tartunk, amelynek szervezője Somfai Tiborné.

  • Szövés, fonás, varrás, hímzések, csuhéjj bábuk készítése, fafaragás, kosárfonás, tojásfestés stb.
  • Eger város rendezvényei
  • Hagyományok: pl. Lucázás
  • Honismereti – Népművészeti Táborok. Helyszín: Parád 1990-2015 között Somfai Tiborné

A Honismereti napok az egyesület létrejötte óta megrendezésre kerülnek. Előadások: történelmi és néprajzi témákban.

Az ismeretterjesztéshez tartozik a média igénybe vétele is. 2012-től kezdődően 23 előadás hangzott el Heves Megyének és Eger városnak történetéről a Szent István Rádióban. 13 részes TV adás sorozat jelent meg a helyi TV adón, hasonló témákban, mint a rádióban. Megközelítőleg 70 műemlékről jelent meg ismeretterjesztő cikkünk a Heves Megyei Hírlapban.

Az egyesület tagjai egy-egy történelmi esemény évfordulója alkalmával megemlékezéseket tartanak.

A Hevesi Honismeret időszakos folyóiratból eddig 12 szám jelent meg, melyet tovább szándékozunk folytatni.

Adatok

Név: Heves Megyei Honismereti Egyesület

Elnök neve: Dr. Nemes Lajos

Kapcsolódó hírek