Tevékenység

A Honismereti Szövetség munkájának legfontosabb területei a teljesség igénye nélkül:

A Honismereti Akadémiák évenkénti megvalósítása. Ezek az akadémiák a mozgalom legfontosabb rendezvényei, továbbképzési alkalmai. Évről évre más megyében, más témakör köré szerveződnek. A rendelkezésre álló 5-6 nap alatt kerül sor a Szövetség kitüntetéseinek átadására, az akadémia fő témáinak plenáris- és szekcióüléseken való megtárgyalására, a vendéglátó város és megye művelődési értékeinek megismerésére, továbbá azokra a baráti és szakmai találkozásokra, amelyek oly fontosak egy civil szervezet életében.

Az Ifjúsági Honismereti Akadémiák évenkénti megrendezése. Elsősorban a különféle honismereti táborok legtevékenyebb résztvevői, az ifjúsági honismereti vetélkedők nyertesei, a honismereti témájú dolgozatokkal jelentkezők alkotják ezeknek a rendszerint háromnapos rendezvényeknek a diákközönségét, amelyeknek a témáját évről évre maguk a résztvevők határozzák meg.

Az Iskola és honismeret témájú tanácskozások célja az utánpótlás kinevelése, a honismereti szemlélet, módszer és gyakorlat különféle oktatási intézményekben való felhasználásának, az oktatási és pedagógusképző intézményekben történő meghonosításának, az iskolán kívüli formákban történő megvalósításának szorgalmazása és módszertani segítése.

Nemzeti történelmünk kiemelkedő évfordulóinak megünneplésére országos ifjúsági vetélkedők szervezése. Az elmúlt években az egész Kárpát-medencére kiterjedő, sokszor a televízió bevonásával zajló vetélkedőink fiatalok tízezreit mozgósították a honfoglalás, az 1848/49-es valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc, az államalapítás, a kereszténység felvétele eszméinek befogadására. Kossuth, Rákóczi, Deák születésének, valamint a trianoni tragédia évfordulóiról akadémiákon, tudományos üléseken emlékeztünk meg.

Támogatjuk az ország különböző helyszínein megrendezésre kerülő honismereti diáktáborokat.

A Honismereti Szövetség kiadásában évente hatszor megjelenő Honismeret folyóirat tájékoztat a honismereti mozgalom eseményeiről, információival mozgalomszervező szerepet tölt be. Segíti az egyetemi és középiskolás diákok munkáját, szakdolgozatok és pályázatok íróit, a szakkörök és más közösségek tevékenységét. Tanulmányai, cikkei között találhatók módszertani, anyagközlő és híreket, információkat nyújtó írások, szerzőgárdája a különböző tudományágak szakembereiből, valamint a szakterületek amatőr – de sohasem dilettáns – művelőiből kerülnek ki. A folyóirat rendszeresen közli a magyar nyelvterületen megjelenő fontosabb, honismereti témájú kiadványok ismertetéseit és bibliográfiáját, évente tájékoztat a tudomány- és művelődéstörténeti szempontból jelentősebb személyek születésnek, illetve halálának évfordulóiról.