Juhász Zoltán András

1998 április 10-én születtem Tatabányán. A megyeszékhelytől 20 km-re fekvő Héregen nőttem fel, ahol jelenleg is élek. Középiskolai tanulmányaimat a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban végeztem, majd egyetemi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem−magyar középiskolai tanár szakán szereztem 2022-ben (M.Ed.). Jelenleg az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának hallgatója vagyok. Kutatási témám címe: „Fojtogató” vagy „nemzetmegtartó”? A földbirtokról szóló elbeszélések Magyarországon a 20. században.

Jelenleg kutatási témám a magyar falu két világháború közötti társadalomtörténete. A témában több publikációm jelent meg, (Falu, föld, furfang. Adsumus XIX., Eötvös Collegium, 2021., Versbe szedett titkok. Házsoroló rigmusok Héregről, Írások Balázs Géza 60. születésnapjára), illetve tudományos dolgozatommal az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) két világháború közti magyar történelem szekcióban I. helyezést értem el. 

2016 decemberében a Melanchthon Evangélikus Szakkollégiumalapító tagja voltam, melynek 2017-től tanulmányi elnökhelyettese, majd 2018 őszétől 2022-ig a szakkollégium választott elnöke posztját töltöttem be. 2020-ban végeztem el a Bolyai Önképző Műhely hároméves tehetségfejlesztő képzését.

2018-tól kezdetben gyakornokként, majd külsős megbízott tárlatvezetőként dolgoztam a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol saját kidolgozású vezetéseim mellett (Hit a hatalom árnyékában, Kódokba zárt hit), múzeumpedagógiai-foglalkozásokat is tartok a múzeum állandó- illetve időszaki kiállításaiban. 2020 tavaszán a Magyar Múzeumok Online folyóirat gyakornokaként több szakmai cikket, fordítást publikáltam. 2018-ban kapcsolódtam be a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda munkájába, ahol nyelvi tanácsadóként, nyelvhelyességi kérdések megválaszolásában segítettem az érdeklődőket.

Rendszeresen publikálok recenziókat, konferencia-beszámolókat és tudományos-ismeretterjesztő írásokat az újforrás.hu, a Nyelvünk és Kultúránk folyóirat, a Magyaróra folyóirat, az Édes Anyanyelvünk folyóirat, a Litera, az ELTE Online, az újkor.hu, a Magyar Múzeumok Online, illetve az Evangélikus Élet és a Dunántúli Református Lap számára, az Olvassatok ELTE-seket kötetről a Népszava Szép Szó mellékletében jelent meg recenzióm, illetve a Kossuth Rádió Édes anyanyelvünk című műsorában rádiójátékomat mutatták be. Válogatott publikációim listája a weboldalamon található.

2019 júliusában egyetemi szaktársaimmal alapítottuk meg a Kultszó Kulturális Szolgáltató Egyesületet, melynek elnöke vagyok. Egyesületünkkel rendszeresen tartunk tudományos-ismeretterjesztő előadásokat. 2019–2020-ban saját helytörténeti kutatásaim eredményeit is integrálva, Parancsolt partnerség. Állam és egyház a Tanácsköztársaság idején címmel tartottunk rendhagyó irodalmi-történelmi előadást. Babonák és boszorkányok címmel pedig részben a helytörténeti vonatkozású, a héregi babonákkal, hiedelemvilággal kapcsolatos kutatásaim alapján készült előadásunk. 2020. június 30-án A Kárpát-medence színei címmel mutattunk be rendhagyó irodalmi-történelmi előadást a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának ünnepi közgyűlésén. A műsorok dokumentációja, megjelent híradások az egyesület általam szerkesztett honlapján érhetők el: www.kultszo.wordpress.com

Tagja vagyok a Komárom Esztergom Megyei Péczeli József Honismereti Egyesületnek. 2020 januárjától szerkesztem a Honismereti Szövetség weboldalát, illetve szakmai tudományos-ismeretterjesztő írásaimat több ízben publikáltam a felületen.

2019 szeptemberétől egy éven át a Héregi Református Egyházközség közösségszervező koordinátoraként dolgoztam, ismeretterjesztő konferenciát (Közös ösvényen címmel), ismeretterjesztő előadásokat (Hitviták kora címmel) szerveztem, illetve a Szövétnek című gyülekezeti újság szerkesztője voltam.

Az egyetemi tanulmányaim mellett az ELTE Online Hallgatói Magazintudományos újságírójaként, 15 publikációm jelent meg a felületen. Szerkesztője és szerzője voltam az Evangélikus Hittudományi Egyetem Leckekönyv című egyetemi újságjának.

személyes weboldal: www.jza.hu