Redemptio_2023_04

Redemptio – a jász és kun települések honismereti lapja

Honismereti Szövetség
20/04/2023
Jász-Nagykun-Szolnok
Helytörténeti lapok
A Jász Múzeum mellett működő és annak szakmai munkáját támogató Jász Múzeumért Alapítvány 1994 őszén alapította meg a jász és kun települések honismereti lapját, a Redemptio-t. Az immáron 30. éve folyamatosan működő lap azzal a céllal született meg, hogy lehetőséget biztosítson a Jászkunsággal foglalkozó tudományos kutatók és helytörténészek tudományos, ismeretterjesztő írásai megjelentetésére, hírt adjon a Jászság és a két Kunság fontosabb helytörténeti, kulturális, hagyományőrző és művészeti eseményeiről, évfordulóiról, általa is erősítve a jász és kun öntudat jelenkori továbbélését. A lap ezt a vállalt feladatát mind a mai napig híven teljesíti.

A Redemptio c. lap kezdettől fogva az összekötő kapocs szerepét tölti be az elszármazott jászok, kunok, és a szülőföld, valamint az 1876-ban megszüntetett Jászkun Hármas Kerület települései között.

Az elmúlt 30 év alatt a Redemptio közkedvelt lapjává vált a Jászkunság történelmi múltja, szokásai, valamint a jelenkori hagyományai iránt érdeklődőknek. Egyre többen olvassák és használják, s az elmúlt évek során nélkülözhetetlenné vált a Jászkunsággal kapcsolatos témák feldolgozásánál. Erre utalnak a lapra vonatkozó irodalmi hivatkozások is. A lap szakmai elismerését mutatja, hogy a tudományos kutatók is szívesen publikálnak benne, de mindig számíthatunk a helytörténeti kutatók igényes írásaira is.

A lap szakmai hátterét kezdettől fogva a Jász Múzeum biztosítja.

A lap felelős szerkesztője 2006-tól Hortiné dr. Bathó Edit néprajzkutató, a Jász Múzeum igazgatója.