Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület

Az 1996-ban újjáalakult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület kezdeményezi és támogatja a megye településeinek helyi irodalmi, történelmi, népművészeti kimagasló személyiségeinek felkutatását, emléktáblák, történelmi emlékhelyek számontartását, az ezzel kapcsolatos helyi hagyományteremtés kialakítását. Segíti a népi kultúra művelőinek megismertetését célzó kiállítások, bemutatók rendezését, önmaga is kezdeményez ilyeneket.

1996. március 18-án alakult újjá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület, elnöknek dr. Lénárt Bélát, a B-A-Z Megyei Pedagógiai Intézet munkatársát, titkárnak dr. Rémiás Tibor mellett Titkos Sándornét, a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium igazgatóhelyettesét választották meg. Elfogadták az egyesület alapszabályát. A  Preambulumban a következőképpen összegezték céljaikat:

A honismereti mozgalom olyan önkéntes egyéni vagy csoportos tevékenység, amely a lakóhely, a szülőföld történelmének, anyagi, tárgyi kultúrájának megismerését, ezáltal szűkebb pátriánk és nemzeti identitástudatunk erősítését szolgálja. Egyesületünk céljai:

A megye területén működő helytörténészek, honismeretei körök, egyéb társadalmi és kulturális hagyományokat őrző és fenntartó közösségek, valamint önkormányzatok művelődési, közoktatási intézményei együttműködésének elősegítése, kapcsolatteremtés egyházakkal, egyéb civil szervezetekkel.

A honismereti munkában résztvevők szakmaiságának erősítése ismert szakemberek bevonásával, konferenciák, tanácskozások, akadémiák, táborok stb. szervezésével, szakmai, anyagi támogatásával.

Megyei jellegű pályázatok kiírása egyéb intézményekkel együttműködve, részvétel más szervezetek által kiírt, hasonló jellegű pályázatok lebonyolításában.

Az egyesület kezdeményezi és támogatja a megye településeinek helyi irodalmi, történelmi, népművészeti kimagasló személyiségeinek felkutatását, emléktáblák, történelmi emlékhelyek számontartását, az ezzel kapcsolatos helyi hagyományteremtés kialakítását.

Segíti a népi kultúra művelőinek megismertetését célzó kiállítások, bemutatók rendezését, önmaga is kezdeményez ilyeneket.

A fenti feladatok érdekében megjelenteti időszakos kiadványát, a Szülőföldünk periodikát.

Az egyesület ezen feladatok megvalósítása érdekében szoros kapcsolat teremtését kezdeményezi a tudományos tevékenységet folytató megyei intézményekkel (könyvtár, múzeum, levéltár stb.).

Az elnökség tagjai voltak: dr. Rémiás Tibor és Titkos Sándorné, Nagy Károly, Zelenák István, Kiss József, Laki Lukács László, Pozbai Dezsőné, Sándor Endre, Sáray László, dr. Székelyné Forintos Judit és Újvári Mária.

  • Az Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázatot 1961-től szervezzük, 1999-től 2 évente ifjúsági és felnőtt kategóriában egyaránt. A beérkezett pályázatok legjobbjait ünnepélyes keretek között díjazzuk, értékeljük.
  • A megyei történelem versenyeket Marjalaki Kis Lajosról, Miskolc neves helytörténészéről neveztünk el. Hosszú évek során a Zrínyi Ilona Gimnázium történelem munkaközössége volt partnerünk a versenyek lebonyolításában. Az általános iskolás diákoknak minden évben, a középiskolásoknak kétévente rendezzük meg a versenyt.
  • Az 1956-os forradalom 50. évfordulójának megünnepléséhez kapcsolódva 2006-ban a B-A-Z Megyei Honismereti Egyesület, a Herman Ottó Múzeum és a B-A-Z. Megyei Levéltár szakembereinek (dr. Rémiás Tibor és Kiss József) köszönhetően egy tíz tablóból álló reprezentatív kiállítást készítettünk és mutattunk be „1956 tizenkét miskolci napja címmel”, amelyen az országos és helyi események szinkronban láthatók.
  • B-A-Z megye középiskolás diákjai számára 1997-2009 között szerveztünk falu- és várostörténeti kutató táborokat, ahol a helytörténet, honismeret iránt érdeklődő diákok tehetséggondozását megyénk történelemmel foglalkozó szakembereinek, a Herman Ottó Múzeum, a B-A-Z Megyei Levéltár, a Miskolci Egyetem munkatársainak, a Zrínyi Ilona Gimnázium tanárainak közreműködésével végeztük. Dr. Rémiás Tibor és Titkos Sándorné szervezésével és a partnerintézmények együttműködésével sikerült Miskolc város temetőinek regisztrálási és tisztítási munkáit elvégezni a táborban részt vevő megyei középiskolás diákokkal.
  • 40 éve jelenik meg az egyesület kiadványa, a Szülőföldünk c. periodika dr. Rémiás Tibor irányításával, (kezdetben évente, majd 1999-től kétévente), amelyben összegyűjtjük a helytörténészek tárgyévi írásait és a megye helytörténettel foglalkozó kutatóinak bibliográfiáját.
  • Az Országos Honismereti Szövetség kezdeményezésére 2009-től megemlékezünk a Honismeret napján, március 24-én Bél Mátyásról, akinek tevékenységéhez kötődik a honismereti mozgalom.
  • A Honismereti Akadémiákon és egyéb országos rendezvényeken 6-10 fővel képviseljük a megyét, gyakran tartottunk előadásokat helytörténeti, történelmi témákban.

Adatok

Név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület

Cím: 3530 Miskolc, Görgey út 11.

Elnök neve: Titkos Sándorné

Kapcsolódó hírek

Miskolci Nemzeti Színház 200
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület
Események, Évfordulók, Tagszervezetek
Borsod-Abaúj-Zemplén
Honismereti szakmai nap
Honismereti Szövetség – Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület
Együttműködő szervezetek, Események, Tagszervezetek
Borsod-Abaúj-Zemplén
Honismereti séta Miskolcon
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület
Együttműködő szervezetek, Események, Tagszervezetek
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szoborsorsaink könyvbemutató
Honismereti Szövetség
Események
Borsod-Abaúj-Zemplén
Honismeret napi rendezvény 2023
Honismereti Szövetség
Borsod-Abaúj-Zemplén
Honismereti programok Miskolcon
Burdigáné Csoma Mária
Tagszervezetek
Borsod-Abaúj-Zemplén