Baranya Honismereti Egyesület

A Baranya Honismereti Egyesület 1990-ben alakult. Célja Baranya megye tájainak és tájegységeinek bemutatása, megismertetése az itt élő emberekkel és az ide látogatókkal. Ezért egyesületünk a megye helyismeretét tűzte ki célul, emellett az itt élő népek sokféleségével és kultúrájával is foglalkozik. Különböző programokkal és rendezvényekkel szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét erre a célra.

Fontos megemlíteni, hogy a modernkori honismereti mozgalom jóval az alapítás előtt megindult dr. Vargha Károly egyetemi tanár munkája nyomán, aki 1960-tól a Baranya Megyei Honismereti Bizottság elnöke volt. Honismereti munkájával, tanulmányi kirándulásokkal, szakkörökkel, továbbképzésekkel, könyvekkel, dolgozatokkal, folyóiratokkal serkentette a honismereti munkát tanítványai ezreiben. Megkérdőjelezhetetlen érdemei egyértelművé tették, hogy szervezetünk első elnöke ő lehetett, aki 1993-ban országos honismereti akadémiát is szervezett Pécsen. Vargha Károly mellett kiemelkedő szerepe volt Tímár Irmának, aki szintén a kezdetektől kezdve aktív részese volt a honismereti mozgalomnak. 1960-tól Pécs-Baranya Népművelési Tanácsadó munkakörben dolgozott, majd közművelődési csoportvezető volt, ahol a honismereti munkát felügyelte. Jelentős számú szakkört vezetett, számukra módszertani segédanyagokat, munkatervet, honismereti vetélkedő anyagot, kirándulási útmutatót, Baranya honismereti olvasókönyvet készített munkatársaival. A honismereti mozgalmunk harmadik nagy alakja megyénkben Gábori Imréné volt, aki Vargha Károly után lett egyesületünk elnöke 1993-ban. Több honismereti vetélkedőt, szakkörök szakmai tanácsadását, honismereti rendezvények megszervezését vállalta, valamint elnöksége alatt rendezték meg a megyénkben megtartott második honismereti akadémiát. A honismereti munka kiemelkedő személyisége megyénkben továbbá Dr. Pesti János egyetemi tanár, kutató, író, nyelvész professzor akinek írásai pedig felbecsülhetetlen értéket hagynak a baranyai emberekre. 1960-as években megindult országos földrajzi névgyűjtésben részt vett, majd megindította, felügyelte, szerkesztette „Baranya megye földrajzi nevei” című monográfiát, mely során bejárta Baranya aprófalvas településeit. A két vaskos kötet a megye helytörténeti kutatóinak megkerülhetetlen műve a mai napig. Pécs történetében egyedülálló, hiánypótló kötet anyagát készítette el, több évtizedes kutatásainak eredményét gyűjtötte össze a „Pécs utcanevei 1554-2004. között” címet viselő, több mint 600 oldal terjedelmű opusba, ezzel pedig a megyeszékhely helytörténeti és honismereti alapjait rakta le. Végül, de nem utolsósorban professzor emeritus Andrásfalvy Bertalan nevét kell megemlíteni, aki jelenleg is aktív hon- és népismereti munkát végez megyénkben. Számos írása jelent meg általános néprajz, gazdálkodás, életmód, népcsoportok története, együttélése, népköltészet, néptánc, népművészet témakörökben. Megkerülhetetlen munkássága érdemeként számos kitüntetése (Eriksson-díj (1980), Györffy István-emlékérem (1983), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (1994), Szent István Akadémia tagja (1999), Magyar Örökség díj (2002), Pázmány Péter-díj (2007), Prima díj (2007), A Magyar Művészeti Akadémia aranyérme (2008), Pécs díszpolgára (2010), Széchenyi-díj (2013)) mellett 2010-ben Pécs város díszpolgári címét is átvehette.

Egyesületünket 2002-től Dr. Simor Ferenc vezette, az ő elnöksége alatt tagságunk elérte az 50 főt is. A megerősödött egyesület 2005-ben újra vállalta az országos honismereti akadémia megszervezését Pécsen, mely nagy sikerrel zárult. Simor Ferenc elnöksége alatt került megrendezésre 2008-ban az ifjúsági honismereti akadémia, ahol a Kárpát-medence magyarságának fiatal honismerői vettek részt. A témakör, amelyet a közel 50 fős diákcsoport feldolgozott „Mátyás király és a reneszánsz kora” volt.
Egyesületünk négy alkalommal rendezte meg a „Honismeret és iskola” konferenciát, melyen a megye pedagógusai jelenhettek meg, tehát a rendezvény nyilvános továbbképzés is volt.
Évente ismétlődő rendezvényünk a megyei Honismereti nap, melyet minden évben a megye más-más pontján rendezünk meg (Pécs-Somogy, Szentlászló, Lánycsók, Komló-Sikonda, Romonya, Óbánya, Boda, Siklós, Szigetvár) az adott régió és települések bemutatkozásával, melyet előadások követnek. Elmaradhatatlan a vendéglátó település nevezetességeinek és értékeinek felkeresése és megtekintése. Az egyesület programjai között szerepelnek az emléktábla avatások, koszorúzások és szoboravatás is. 2008. április 19-én a Szentlászlón rendezett Baranya Honismereti Napon az e községhez tartozó Riticspusztán márványtáblát lepleztek le a megszűnt iskola és kihalt település emlékére. Ez a táblaavató volt az első Baranya megyében, amellyel a megyei honismereti egyesület csatlakozott az „Eltűnt, elpusztult települések megjelölése” országos mozgalomhoz.
2014. október 25-én Szentlászló jeles szülöttének, dr. Vargha Károlynak 100. születésnapja alkalmából emlékművet állított a község önkormányzata. A mű alkotója Márkus Péter Munkácsy-díjas szobrászművész. A szobrot dr. Andrásfalvy Bertalan és Bognár József volt szentlászlói polgármester leplezték le.
Egyesületünk a déli országhatár közelsége miatt nagy hangsúlyt fektet a határon túli tanulók számára rendezett vetélkedőkre és programokra és az ott élőket próbálja bevonni a honismereti mozgalomba. Ennek érdekében két alkalommal rendeztük meg a „Pécsett magyarul” című vetélkedőt kizárólag határon túlról érkező diákok számára. Elsősorban a Drávaszög, Baranya Háromszög és Szlavónia térségére fókuszál tevékenységünk, de 2017-ben látogatást tettünk a Vajdaságba Szabadkára és Horgosra is, ahol 3 magyar iskolát látogattunk meg. Szabadkán koszorút is elhelyeztünk Kosztolányi Dezső szobránál. A Rákóczi Szövetség pályázatának jóvoltából 2017-ben ellátogattunk Eszékre is a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központba, ahol teljes mértékben magyarokból áll a tanulói létszám. Az ott dolgozó magyar tanárokkal már korábban felvettük a kapcsolatot és végre megvalósulhatott az első tanulmányi kirándulás is, melyre mi 45 fős csoporttal mentünk.
2011-től Gál András vette át az elnöki tisztséget. Egyesületünk 2015-ben ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját, melyet Szigetváron ünnepelt. Ez alkalomra az Országos Honismereti Szövetségtől emlékoklevelet kaptunk.

Az egyesület 2017-ben 26 taggal rendelkezik, honismereti napját Pécsen rendezi meg a Pécsi Tudomány Egyetem fennállásának 650 éves, valamit a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából.
Az egyesületünk tevékenységét már Facebookon is lehet követni.”

Csatlakozva a Magyar Kultúra Napjához, egyesületünk is elismerő okleveleket szokott átadni olyan tagtársainak, akik a honismereti munka területén kitűntek szolgálataikkal.
2014-ben saját kitüntetést is alapított egyesületünk, melyet alapító elnökünkről neveztünk el. „Dr. Vargha Károly díjat” első alkalommal Szentlászlón adtunk át. Első díjazottunk Dr. Simor Ferenc, valamint Bognár József.

Bél Mátyás díj: dr. Vargha Károly, Ravasz János, Perics Péter, Dr. Andrásfalvy Bertalan, Dr. Pesti János Honismereti Munkáért Emlékérem: Ravasz János, Tímár Irma, Cserfai Sándor, Békés Lajos, Gábori Imréné, Dr. Antal Gyuláné, Vajda József, Budai Györgyné, Szarka Elemér, Schwarzkopf Ádámné, Kolics Pál.

Az egyesület bemutatkozását Dr. Simor Ferenc örökös tiszteletbeli elnök, Budai Györgyné, Budai Kinga és Gál András írták

Adatok

Név: Baranya Honismereti Egyesület

Elnök neve: Gál András

Alelnök: Máté Zsolt

Titkár: Kovács Dávid

Elnökségi tagok: Szarka Elemér, Simon Eszter,

Küldöttgyűlés küldött: Somogyiné Lakos Erika

Kapcsolódó hírek

50 éves Pécs és Eszék testvérvárosi kapcsolata
Baranya Vármegyei elvéltár, Csorba Győző Könyvtár
Események
Baranya, Eszék, Pécs
Embertelen sorsok – előadás, könyvbemutató, kiállítás
Baranya Vármegyei Német Önkormányzat, Csorba Győző Könyvtár
Események
Baranya, málenkij robot
Baranyai miliők az 1980-as években
MNL Baranya Vármegyei Levéltár
Együttműködő szervezetek, Események
Baranya