Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület

Egyesületünk 1991-ben alakult Dr. Varga Gyula néprajzkutató, muzeológus vezetésével. A szervezet kezdettől fogva részt vett a debreceni és a város körüli széles régió helytörténeti irányú kulturális és tudományos tevékenységében valamint annak népszerűsítésében. Rendszeresen szerveztünk könyvbemutatókat, kiállításokat, konferenciákat és tanulmányutakat.

Már a ’90-es évek elején kerestük a kapcsolatot a határon túli – főleg nagyváradi és Bihar megyei – hasonló szervezetekkel. Egyik legnagyobb hatású rendezvényünk a megyei települések monográfiáinak elemzésével foglalkozó konferencia volt, amelynek anyagát kiadtuk (Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése. (Szerk.: Dr. Bényei Miklós és Dr. Papp Klára) Debrecen, 1994. 150.)

Tevékenységünk 2012-ben vett új lendületet, amikor Egyesületünk vezetését Dr. Papp Klára történész vette át. Ettől az időszaktól szorosabb együttműködést alakítottunk ki a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetével és a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárával, mellyel közösen több konferenciát is szerveztünk és kötetet is adtunk ki, pl. Bethlen Gábor és kora (2013), Hajdúk nyomában (2014). A két intézménnyel 2013 óta közösen hirdetünk helytörténeti pályázatokat is. Másik fontos partnerünk a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma, amellyel együttműködésben adtuk ki a Bihari Hegyköz 1., (2013) című kötetet. Jelentős kapcsolatot ápolunk a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárával is, ahol már több alkalommal mutattuk be a megyénk határain túl nyúló tevékenységünket. A Honismereti Szövetséggel közösen 2016 tavaszán Berettyóújfaluban szerveztük meg a XVI. Országos kiadványszerkesztő konferenciát, amelynek részletes tematikája Régiókutatás, helytörténet, honismeret volt.  

Egyesületünk 2014-től Új Nézőpont címmel on-line évnegyedes tudományos (történelem, néprajz, társadalomtudomány, honismeret) folyóiratot ad ki (főszerkesztője Dr. Brigovácz László), amelynek immár a nyolc száma jelent meg. A recenzált folyóirat gazdagítani kívánja a regionális és helyi múlt kutatásában felhalmozott interdiszciplináris ismeretanyagot, valamint igyekszik részt vállalni a földrajzi értelemben vett Erdély nyugati előterét képező partiumi térség tudományos kutatásának az előremozdításában.
2017 tavaszától az Egyesület vezetését Dr. Szendrei Ákos történész vette át.

Az Egyesület fő tevékenységi körei: könyvbemutatók, konferenciák, szimpóziumok, előadások szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás.  

Adatok

Név: Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület

Cím4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 400. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet

Elnök neve: Dr. Szendrei Ákos PhD

Titkár neve: Dr. Szabadi István PhD

Kapcsolódó hírek

Meghívó a Honismeret folyóirat 2024/2 lapszámbemutatójára
Események
Hajdú-Bihar
BERETTYÓÚJFALU TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE A KÖZÉPKORBAN – kötetbemutató
Tagszervezetek
Hajdú-Bihar
Ünnepi Könyvhét 2023
Katona József Könyvtár
Együttműködő szervezetek, Események
Hajdú-Bihar, Kecskemét
Honismereti Pályázat 2023
Hajdú-Bihar Vármegyei és Debreceni Honismereti Egyesület , Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltárával
Együttműködő szervezetek, Szövetség, Tagszervezetek
Budapest, Hajdú-Bihar