Bibliográfia

Utoljára frissítve: 2024. február 6.

Péntek János – Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). Szerk: Kontra Miklós. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén VI. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Gondolat Kiadó, Kvár – Bp. 2020. 473 old.

Pusztai Gabriella: Az agyag művésze. Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasmester. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ, Helytörténeti Múzeum. Kunszentmárton 2015.

Pusztay János: Egy évtized a Zoboralján – és kívüle: a nyitrai évtized, 2008–2018. Nyitra – Badacsonytomaj. NH – Collegium Fenno-Ugricum 2018. 139 old. – Bibliográfi a Pusztay János nyelvész, a szombathelyi NyME Savaria Egyetemi Központ egyetemi tanára 2008–2018 közötti munkásságáról.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. 2019. 4. 32 old. – A tartalomból: Selmeczi László: Farkas Demeter boszorkánypere 1748-ból; Marton Rita: 620 éve írták le először Zenthgeurgh falu [Jászalsószentgyörgy] nevét; Durbints sógor: Közmondások a közelmúltból; Fülöpszállási Székely Gábor: A fülöpszállási török; Csörgő Terézia: Emlékezés Kempelen Riza írónőre; Szathmáry István: Beszélgetés Györfi Lajos szobrászművésszel; Bognár Mária: A XXV. Jász Világtalálkozó Jászkiséren; Bugyi László Guriga fotográfus Jászságért Díjas; Metykó Béla: Jászberény „aranymandátumos” képviselőjének apja– Emlékezés gróf Apponyi Györgyre, aki 12 éve halt meg; Kovács Béláné Pető Magdolna: Képek a térképen; dr. Örsi Julianna: Kapitányavatás a Kiskun Emlékhelyen; Hortiné dr. Bathó Edit: Búcsú Sugárné Koncsek Aranka helytörténeti kutatótól; Hortiné dr. Bathó Edit: A Hármas kerületek XV. kézi aratóversenye Kiskunfélegyházán.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. 2019. 6. 32 old. – A tartalomból: Józsa László: Kunszentmárton újratelepítésének 300. évfordulója; Metykó Béla: Egy redemptus jász család híres hajóskapitánya; Csörgő Terézia: Emlékezés régi jászberényi tanárokra XVI.; dr. Babós Lajos: Nótás kedvű Lacháza; Varga Istvánné Fajszi Mária: 110 éve született dr. Bodonyhelyi József református lelkész; dr. Bartha Júlia: A Jászkunság kutatása konferencia (Kunszentmárton 2019. 11. 6–7.); Iris: Jászsági színjátszók sikere Arácson; Ézsaiás László: Jászok; Iris: A Jászsági Hagyományőrző Egylet új műsora; Papp Izabella: Megújult a legrégebbi Szent Vendel szobor Jászboldogházán; Kiss Erika: Búcsúzás Máté György szobrászművésztől; Veres József: Az újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör ünnepelt; Iris: Átadták a Kormosparti Iskola emlékhelyét; Fodor István Ferenc: Séta a jászjákóhalmi szőlőben; dr. Körei Nagy Katalin: Almaszüret Jászkarajenőn; Fodor István Ferenc és Kökény Gábor népművelőknek a Magyar Ezüst Érdemkereszt Polgári Tagozat állami kitüntetést adományozta a köztársasági elnök; Marton Rita: Jász kutatók Osszétiában; Hortinédr. Bathó Edit: Jász- és kunkapitányok látogatása Délvidékre; Képes riport Jász- és kunkapitányok délvidéki látogatásáról; Székely Gábor: Egy jellegzetes kiskunsági tanya és lakói 1938-ban.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. 2020. 1. 32 old. – A tartalomból: Csörgő Terézia: Emlékezés régi jászberényi tanárokra [Kertész Károly] XVII.; Varga Kamill: 105 éve született P. Tamás Gergely Alajos, a József Nádor Gimnázium dalos kedvű ferences növendéke; Józsa László: 100 éve halt meg Hegyfoky Kabos, a meteorológiai tudomány hírneves személyisége; Durbints sógor: Tótoktultótokrul; Metykó Béla: Báró Bánff y Dezső miniszterelnök jászberényi díszpolgári kinevezésének politikai bonyodalmai a millenniumi években; Székely Gábor: Kunszentmiklós öreg hídja, ha mesélni tudna…; Képes riport a szanki Kiskun emlékhelyről; Iris: Jászkun Kapitányok Tanácsa Szankon; Varga Kamill: A ferencesek és a tanácsköztársaság diktatúrája Jászberényben; Babós Lajos dr.: Lacházi csárdatörténelem; Hortiné dr. Bathó Edit: Búcsú Faragó László Tanár Úrtól; Körei Nagy Katalin dr.: Ladánynak a füstje, Szentgyörgynek a füttye; Kovács Béláné Pető Magdolna: Visszatekintés a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságra; Terenyi Istvánné: Betlehemi jászolkiállítás Lajosmizsén (Suba Bea fotóival); Nagy András: A nagykunkapitány jelenti; Kovács Béláné Pető Magdolna: Felhívás családtörténeti anyagok gyűjtésére.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. 156 Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. 2020. 2. 32 old. – A tartalomból: Csörgő Terézia: Egy jászberényi születésű orvos, aki Egerben lett országos hírű: Frantz Alajos (1830–1885) életének nevezetes cselekedetei; Babós Lajos dr.: A Petrovics-féle lacházi szerződés; Varga Kamill: Márton Lajos és a jászberényi ferencesek; Varga Istvánné: Híres fülöpszállásiak: Vámos Károly (1938–2013) magyar-német szakos középiskolai tanár; Kókai Magdolna: Nemzedékek kulturális jellemzői – Tudományos konferencia Jászberényben; Székely Gábor: Újabb adatok a Nyakvágó csárdához; Körei Nagy Katalin dr.: Közgyűlés a Malomban; Illés Anita: Jubilált a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör; Benedek József: Ötven éves a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör; Fodor István Ferenc: Karant én, karant te, karant ő…; Tóth Tibor: A Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados működésének ünnepsége, könyvbemutatóval; Ari Ilona: Gyökerek és szárnyak – Családtörténeti kiállítás a Túri Fazekas Múzeumban; Bán Andrea: 45 éves a Népi Díszítőművészeti Kézimunka Szakkör Túrkevén – A Nagykunság legrégebben alkotó szakköre; Sárközi Ágnes: Régi jászberényi polgárházak 4.; Tamás Zoltán: Jászkiséren ülésezett a jászkapitányok tanácsa.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. 2020. 3. 32 old. – A tartalomból: Selmeczi László: A jászkiséri tájnyelv a 18. szd. közepén; Metykó Béla: Lachmann József (1873–1938), a „többtermelés” országosan elismert szakembere, a jászberényi M. Kir. Földműves Iskola igazgatója; Csörgő Terézia: Emlékezés régi jászberényi tanárokra XIX. [Kertész Károly].; Lukácsi László: Látnivalók az alsószentgyörgyi tájházban; Hortiné dr. Bathó Edit: A Jászkun Redemptio emlékezete; Veresegyházi Béla: Utó (kereszt) nevek a Jászságban a török hódoltság idején; Hortiné dr. Bathó Edit: Búcsú Fodor István helytörténeti kutatótól; Kovács Béláné Pető Magdolna: Jászfényszaru történelmi emlékcsarnoka; Székely Gábor: A fülöpszállási deputációs láda és annak kincsei; Bognár Mária: Jász alkotók adventi tárlata Budapesten; Babós Lajos dr.: „Mint ide Lacháza”.

Redemptio. A jász és a kun települések honismereti lapja. Fel. szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit. Kiadja a Jász Múzeumért Alapítvány. 2020. 4. 32 old. – A tartalomból: Bánkiné dr. Molnár Erzsébet: A Jászkun szabadság jogi szabályozói I.; Csörgő Terézia: Emlékezés régi jászberényi tanárokra XX. [Lessi Viktor].; Metykó Béla: „Kardjába dőlt a világ” – Gerevich Aladár a magyar kardvívósport egyik legendája; Bathó Edit dr.: Szőke Ferenc tanító levele az utókornak; Székely Gábor: Kézen fogva az örökkévalóságba [a gyermekeit gyászoló Szász Károly szabadszállási lelkészről]; Kovács János: Székely író [Benedek Elek] a Móricztanyán; Örsi Julianna dr.: Nagykun Kulturális Információs Pont nyílt Túrkevén; Bognár Mária: Ecsettel Mátyás király legendáinak nyomában [Kiss Bertalan]; Mozsár Lászlóné: Búcsú Macsi Sándor igazgató úrtól; Rideg István: Kétgenerációs kisregény a karcagi tanyavilágról: Horvát Sándor igazsága;.Bathó Edit dr.: Nepomuki Szent János tisztelete Jászberényben; Fodorné Hámori Ágnes: Tiszaörvénytől Perugáig –Juhász István középiskolai tanár életrajza; Régi jászberényi polgárházak 5.

Reguly Antal a Palócföldön 1857. Szerk. és közread.: Selmeczi Kovács Attila. Honismereti Szövetség. Bp. 2019. 80 old.

Rojkó Annamária: Prém Margit missziója: „Hogyan tegyünk jót?” Kossuth Kiadó. Bp. 2019.

Rozgonyi Sarolta – Tóth Eszter: Pestszentlőrinc – Pestszentimre gyerekeknek. (Remsey Dávid rajzaival). Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata és a kultúrAktív Egyesület. Bp. 2019. 116 old.

Róbert Péter: Otthonunk Újlipótváros. Az Új-Lipótvárosi zsidóság. 100 éves a Hegedűs Gyulai Zsinagógáért Alapítvány. Bp. 2019. 198 old.

Saly Noémi: Micsoda népek… Ab Ovo Kiadó kft . Bp. 2019. 270 old. – A Döbrentei utca 8. számú ház és lakói.

Sághy Marianne: Szent Márton, Krisztus katonája. Szülőföld Könyvkiadó. Szombathely 2018. 192 old.

Sárosi Bálint: Bejárt utak. Önéletrajzi jegyzetek. Nap Kiadó. Bp. 2017. 304 old.

Sárváriak ezer arca: életrajz- és szöveggyűjtemény. Főszerk. Nagyné Piroska Lilla. Írta: V. Molnár Zoltán. Sárvár Város Önkormányzata. Sárvár 2018. 306 old. – Sárvári születésű, kötődésű személyek életrajza, akik az elmúlt évtizedben publikáltak.

Suba Györgyné dr.: Az egyház ellen elkövetett visszaélések a Tanácsköztársaság idején a Jászságban. Jászapáti 2019.