Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület

A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület 2016-ban ünnepelte működésének 25. évfordulóját. A honismereti munka azonban jóval korábbra nyúlik vissza. A csávolyi, nemesnádudvari, keceli falukutató és hagyományőrző tevékenység már egyesületünk megalakulása előtt is országos hírnévre tett szert.

A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület 2016-ban ünnepelte működésének 25. évfordulóját. A  honismereti munka azonban jóval korábbra nyúlik vissza. A csávolyi, nemesnádudvari, keceli falukutató és hagyományőrző tevékenység már egyesületünk megalakulása előtt is országos hírnévre tett szert, jelentős eredmények születtek Kecskeméten és más településeken is. Az egyesület székhelye kezdetben Csávolyon volt (első és örökös elnökünk dr. Mándics Mihály), majd Kalocsára került, Romsics Imre elnökletével. 1997-től az egyesület székhelye Kecskemét.

A megyében található tájházak és gyűjtemények jelentős része egyesületünk régi és mai tagjaihoz kötődik, akik a gyűjtésben, létrehozásban, megőrzésben fontos szerepet játszottak vagy éppen alapítók voltak. (Például: Csávoly, Bácsalmás, Kunszentmiklós, Kiskunhalas, Dunapataj, Hajós, Nemesnádudvar, Kiskunfélegyháza, Tiszakécske, Szabadszállás, Kecel, Soltvadkert). Tagságunk körében több magángyűjtő is tevékenykedik, kiállításaik rendszeresen ismétlődő programok. A helyi tantervek kidolgozásában, helyi monográfiák és tankönyvek írásában, szerkesztésében tagságunk számottevő része vállalt feladatot.

Az 1990-es évektől törekedtünk a határontúli magyar táj, történelem, kultúra és hagyományőrzés egyesületi keretekben történő megismerésére, kapcsolatokat építettünk intézményekkel, civil szervezetekkel, együttműködő partnereket kerestünk. (Például: Vajdasági Honismereti Társaság, Bácsország c. folyóirat, Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége, Kőváry László Honismereti Kör, Kolozsvár, Beregszászi Múzeum, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Tivadarfalvai Református Líceum). Tanulmányutakat, autóbuszos kirándulásokat szerveztünk Erdélybe, Felvidékre, Vajdaságba, Kárpátaljára.

A Honismereti Szövetség felmenő rendszerű, nagyszabású történelmi és művelődéstörténeti vetélkedőinek helyi házigazdái voltunk, megszerveztük és lebonyolítottuk a megyei fordulókat (Márciusi Ifjak, Emese álma, Hős Rákóczi Népe, Felkelt a napunk, A tudás forrásai). Helyi, megyei és regionális vetélkedőkön, tanulmányi versenyeken egyesületi tagjaink rendszeresen közreműködnek.

Állandó rendezvényeink közé tartozott az 1990-es években elindított sorozat, amelyre mindig más helyszínen került sor: Örökségünk a Duna-Tisza közén. Mit őrzünk meg a 21. századra? Rendszeresek Tavaszi Fórum és Őszi Fórum elnevezésű rendezvényeink. Több jeles történelmi évforduló alkalmából szerveztünk kiállítást, konferenciát, megemlékezést. Megyénkben az irodalmi emlékhelyek gondozásában, az irodalmi ismeretterjesztésben és a Petőfi-kultusz ápolásában is jelen vannak egyesületi tagjaink. 2001-ben és 2014-ben az OHA házigazdái voltunk.
Egyesületünk a Kecskeméten működő Városi Civil Kerekasztal, ezen belül a Hagyományőrző Civil Kerekasztal tagja. Több éve részt veszünk a Civil Korzó rendezvényein. Tagjaink a fentieken kívül számos további szervezet, kör, társaság alapítói, vezetői, aktív résztvevői. Többen részt vesznek a helyi értéktárak munkájában.

Az utóbbi évek jelentős egyesületi munkái közé tartoztak: 2013-ban a doni áttörés évfordulójához kapcsolódó rendezvények, 2014-ben egész évre szóló első világháborús program, konferencia, szakmai tanulmányút. 2015-ben emléktáblát avattunk a duklai hágónál, a lengyel-szlovák határnál. 2016 szeptemberében közel 2000 kilométeres szakmai tanulmányutat és kegyeleti zarándoklatot szerveztünk Kárpátaljára az üldözöttek emlékéve alkalmából. November 18-án került sor a Fejezetek az elhallgatott történelemből című konferenciára. 2017. május 26-án Közös történelmi múltunk a Kárpát-medencében címmel rendeztünk konferenciát.

A kecskeméti székhelyű elnökség által szervezett programok mellett tartalmas és elhivatott munka folyik a megye többi településén is.

Kapcsolódó hírek

Megemlékezés Kacsóh Pongrác születésének 150., halálának 100. évfordulóján
Évfordulók, Tagszervezetek
Bács-Kiskun
Műkovács-iparművészeti konferencia 2024, Kalocsa
Alkategóriák, Konferenciák
Bács-Kiskun
II. Rákóczi Ferenc Emléknap
Honismereti Szövetség
Tagszervezetek
Bács-Kiskun
A Honismeret Petőfi-számának bemutatója Kiskőrösön
Honismereti Szövetség
Tagszervezetek
Bács-Kiskun
Hír 003
Astra Militaris
Évfordulók, Pedagógia, Versenyek
Bács-Kiskun, Országos