Az L. Országos Honismereti Akadémia megnyitója, Országház, Főrendiházi terem